Agera vid en olycksplats

När man gör lägesbedömning ska man försöka bedöma, vem som behöver hjälp allra snabbast. Ett offer som skriker på grund av smärta fäster lätt allas uppmärksamhet, när sen ett offer som är tyst och medvetslöst till och med kan förbises. Det är av största vikt för att klara sig, att luftvägarna är öppna och syretillförseln fungerar. Det är ett tydligt tecken på att andningen fungerar om man ger ifrån sig ljud, men man måste försäkra sig om att en medvetslös andas.

Första åtgärderna

 • Stanna på en säker plats.
 • Sätt på varningsblinkers och klä på dig varselväst.
 • Sköt om din egen säkerhet!

Lägesbedömning och att larma hjälp

 • Gör en lägesbedömning och ring om hjälp på numret 112.
 • Följ nödcentralens anvisningar.
 • Avsluta samtalet först när du får tillstånd.
 • Vem av offren behöver första hjälpen snabbast?

Åtgärder för att rädda liv

 • Rädda de som är i omedelbar fara och gör vid behov en nödförflyttning.
 • Öppna luftvägarna.
 • Lägg ett offer som är medvetslöst i sidoläge, återuppliva en livlös.
 • Stilla allvarliga blödningar.

Säkerhet

 • Placera varningstriangeln på cirka 200-300 meters avstånd före olycksplatsen. Tillräckligt avstånd är viktigt, så att andra bilister hinner märka situationen i tid.
 • Akta dig för krockkuddar som inte har lösts ut.
 • Stäng av olycksbilarnas ström.
 • Sköt om olycksoffren, skydda dem mot kyla (genom att täcka till exempel med kläder) och följ deras hälsotillstånd.
 • Lämna platsen först när du får tillstånd.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä