Stanna och hjälp på en olycksplats

​​​​

Välkommen!

Den här webbkursen instruerar dig att agera på en trafikolycksplats. Webbkursen är gratis och avsedd för alla. Webbkursen består av en teoridel och undervisningsvideo. Du lär dig bland annat att ge första hjälpen och att försäkra dig om säkerheten. Till slut kan du testa dina kunskaper genom ett kort flervalstest. Webbkursen ger dig goda verktyg att agera på en olycksplats. Viktigast är ändå att du stannar och hjälper.

Olyckstillfällen kan vara väldigt olika. I undervisningsvideon på den här webbkursen behandlas en situation som sker på en lugn vägsträcka. I situationen är det en som hjälper och två olycksoffer. Om det finns fler som hjälper, ska den mest erfarna hjälparen göra en lägesbedömning och i mån av möjlighet instruera andra att hjälpa till.

pic Agera på en olycksplats

Instruktioner för att göra en lägesbedömning.

pic Nödförflyttning

Nödförflyttning görs om offret är i omedelbar fara.

pic Öppna luftvägar och stilla blodflöde

Anvisningar för att bedöma om luftvägarna är öppna och kontrollera andningen samt stilla blodföldet.

pic Säkerhet

Anvisningar för att agera på ett säkert sätt vid en trafikolycksplats.

pic Appen 112 Suomi

112 Suomi är en app för nödlokalisering.

pic Fundera och testa

I den här delen kan du testa dina kunskaper.