Vänd i sidoläge

Man försäkrar sig om att en medvetslös persons luftvägar är öppna genom sidoläge.

​Om den medvetslösa kräks så hindrar sidoläget att kräkningarna hamnar i luftvägarna. I sidoläge kan inte heller tungan täppa till luftvägarna. Sidoläge på rätt sätt stödjer den medvetslösa i ett stabilt sidoläge.

Så här vänder du en medvetslös i sidoläge:

Lyft och böj det bortre benet i krok då den medvetslösa ligger på rygg.

Lyft armen på samma sida och lägg den på bröstet och den andra armen snett uppåt.

Ta tag i den medvetslösas axel och det knä som är böjt och vänd mot dig själv.

Lägg handen under kinden och låt benet stödja ställningen.

Se till luftvägarna genom att lyfta den medvetslösas haka uppåt.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä