Andas den medvetslösa personen?

Det är viktigt att kontrollera, att personen som verkar medvetslös verkligen andas.

​Om personen inte andas efter att luftvägarna har öppnats eller om du inte tycker att andningen är normal, kan personen anses vara livlös och då ska man påbörja återupplivning. Om den medvetslösa ligger på rygg, är det möjligt att till exempel tungan stoppar luftvägarna. Därför är det viktigt att öppna luftvägarna och efter det ha uppsikt över andningens kvalitet.

Öppna luftvägarna

För att öppna luftvägarna på en person som verkar medvetslös sk​a du håll händerna vid pannan och hakan och böja huvudet bakåt. Andningen ska följas upp upprepade gånger.

Är andningen normal?

Kontrollera om bröstkorgen rör sig regelbundet.

Känn med handryggen eller kinden om luften strömmar. Snarkande andning kan tyda på att det finns något hinder i luftvägarna, till exempel tungan.

Kontrollera alltså, om andningen är normal. Om andningen inte är normal, påbörja återupplivning.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä