Hjärtstartare

En hjärtstartare är en apparat som används vid vård av en människa som fått hjärtstillestånd.

På senaste tiden har man satt ut mer hjärtstartare på offtenliga platser. De är placerade lättillgängliga och känns igen på markeringen AED (automated external defibrillator). De instruerande hjärtstartare som finns på offentliga platser är särskilt riktade till icke-professionella.

Efter att man satt på hjärtstartaren så instruerar apparaten användaren med röstanvisningar, vilket gör arbetet enkelt och tryggt. Apparaten känner igen det vill säga analyserar hjärtats rytm och ber vid behov om att ge en kortvarig elektrisk stöt kring hjärtat. Den använda energinivån väljs automatiskt. Syftet med stöten är att stoppa den kaotiska rytmen i hjärtat, så att hjärtat själv skulle kunna starta att pumpa på nytt efter stöten.

De elektroder som följer hjärtstartaren sätts fast på personens bara bröstkorg efter att hjärtstartaren har satt igång. Syftet med elektroderna är att styra den elektriska strömmen till hjärtat. Det finns två elektroder och de sätts fast i enlighet med instruktionsbilden.

I hjärtstartaren finns en separat tryckknapp och genom att trycka på den ger apparaten en stöt. Den instruerande hjärtstartaren ber att släppa patienten innan stöten ges. Efter att man gett stöten ska tryckningarna genast fortsättas. Om personens eget hjärta startar, ger apparaten instruktioner om hur man ska agera i den situationen. Om apparaten inte rekommenderar stöt, instruerar den användaren även i dessa situationer.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä