Återupplivning

Försök att väcka personen genom tilltal och genom att ruska. Om personen inte vaknar, ring 112.

Sätt på mobilens högtalarfunktion när du fått kontakt med nödcentralen. Lägg personen på rygg på hårt underlag. Öppna luftvägarna genom att lyfta underkäken. Se efter om personen andas normalt och om bröstkorgen rör sig regelbundet. Känn efter om du kan känna en luftström med kinden eller handryggen. För utvärdering av andningen får maximalt 10 sekunder användas. Om personen forfarande inte andas normalt, börja återupplivning med kompressioner. Vid hjärtstillestånd förekommer ofta glesa och oregelbundna andningsrörelser och andningen kan vara ljudlig och snarkande.

När påbörjar jag återupplivning?

1. Försök väcka, tilltala, ruska

2. Ring 112

3. Öppna luftvägarna

4. Andas personen normalt?

5. Om personen inte andas, påbörja återupplivning!

Hur görs hjärträddning?

Leta upp rätt plats att trycka på, som är mitt på bröstkorgen. Lägg handflatan mitt på bröstkorgen och den andra handen på. Håll armarna raka, axlarna vinkelrätt över bröstkorgen på den du återupplivar. Håll fingrarna upp från bröstkorgen, så att kraften bara riktas mot bröstkorgen.

Återupplivningen måste vara så kontinuerlig som möjligt. Frekvensen ska vara 100 - 120 kompressioner per minut och kompressionsdjupet är 5 – 6 cm. Hjärträddningen ska vara rytmisk och rörelsen så jämn som möjligt. Låt bröstkorgen återgå mellan kompressionerna, men släpp inte händerna från bröstkorgen på den du återupplivar. I hjärträddning måste pauser undvikas på alla sätt och vis.

Lungräddning ges, om någon som hjälper till kan det. Särskilt viktig är lungräddning, om det är ett barn som återupplivas eller personen har blivit livlös på grund av syrebrist, som på grund av drunkning eller kvävning. Vid återupplivning trycker man 30 gånger och blåser 2 gånger under ungefär en sekund åt gången. Efter 30 tryck, blås 2 lugna och korta inblåsningar in i den återupplivades lungor. Försäkra dig om att luften går ända in i lungorna genom att se efter om bröstkorgen höjs.

Om det finns flera personer på plats, lönar det sig att byta den som gör kompressionerna med två minuters mellanrum, för hjärträddning är verkligen tungt. Om det bara finns en som återupplivar på plats och extrahjälp är tillkallad, så räcker det med hjärträddning.

Hur trycker jag?

  • Mitt på bröstkorgen
  • Med raka armar
  • Rytmiskt 100 – 120 gånger/minut
  • Tryckdjup 5 – 6 cm

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä