Stanna och hjälp en livlös

​​​

Välkom​​​men!

Den här webbkursen instruerar dig att agera i en situation, där du stöter på en livslös person. Webbkursen består av en teoridel och undervisningsvideo. Du lär dig att göra hjärträddning, använda hjärtstartare och du får information om, hur du borde agera när du stöter på en livslös person.

Till slut kan du testa dina kunskaper med ett kort flervalstest. Webbkursen ger dig lätta verktyg för att hjälpa en livlös person och för att repetera återupplivning. Viktigast är ändå, att du stannar och hjälper.

Återupplivning

Återupplivning ska påbörjas på en person, som inte reagerar och inte andas normalt

Hjärtstartare

Användningen av hjärtstartare i samband med återupplivning är viktigt. Icke-professionella kan använda en instruerande hjärtstartare det vill säga defibrillator tryggt även utan utbildning

Appen 112 Suomi

112 Suomi är en app för nödlokalisering.

Fundera och testa

I den här delen kan du testa dina kunskaper