Vad är jourvård?

Jourvård behövs när en klient inte tryggt kan vänta med ett hälsoproblem till nästa arbetsdag.

Jourvård betyder omedelbar bedömning och vård som krävs för ett plötsligt insjuknande, en skada eller en kronisk sjukdom som förvärras. Det handlar om en situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

Jourvård krävs till exempel vid:
  • Bröstsmärta
  • Andnöd
  • Riklig blödning
  • Fraktur
  • Kraftig huvudvärk som inte lindras av smärtstillande medel

En lindrig förkylning, gamla skador, trötthet eller långvariga symtom eller smärtor kräver vanligtvis inte jourvård. Vid behov kan utredningen av besvären inledas inom den icke-brådskande hälsovården dagtid.

skada; Sjukdom; plötslig; jourvård

Kyllä

Uppdaterad  15.6.2022