Jourhjälpen 116117

Ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116117 innan du beger dig till jourmottagningen. Du kan också be Jourhjälpen om råd och vårdanvisningar vid plötsliga hälsoproblem när din egen hälsocentral är stängd.

Jourhjälpen vägleder dig till rätt vårdplats och berättar hur snabbt du bör uppsöka vård. Om du klarar dig med egenvård, får du vårdanvisningar per telefon. Jourhjälpen betjänar dygnet runt. Under den egna hälsocentralens öppettider, kontakta din hälsocentral. Om ärendet inte är brådskande får du hjälp av hälsocentralen eller din poliklinik.

I brådskande situationer kan du söka dig direkt till akutmottagningen, om du inte får kontakt med Jourhjälpen inom en rimlig tid eller det inte är möjligt att ringa.

Samtalen tas emot av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Tjänsten är avsedd för brådskande, icke-akuta situationer, särskilt under jourtid. I livshotande situationer ska du alltid ringa nödnumret 112 (t.ex. svår bröstsmärta, andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymtom, plötsliga kramper).

Jourhjälpen 116117 används i större delen av Finland, förutom på Åland, i Lappland och Västerbotten.

Jourhjälpens texttjänst

Jourhjälpens avgiftsfria texttjänst är avsedd för personer som inte hör eller kan prata. Texttjänsten för hela Finland tillhandahålls av HUS Jourhjälp i Nyland 116117.

akut; plötslig; rådgivning; hälsoproblem; vårdanvisning

Kyllä

Uppdaterad  10.6.2022