Jourmässig bedömning av behovet av vård

Tillsammans med klienten gör vårdpersonalen en bedömning om hur allvarliga de plötsliga symtomen är och det eventuella behovet av jourvård.

Med jourmässig bedömning av vårdbehov avses vårdpersonalens bedömning om klienten behöver brådskande undersökningar och vård inom hälso- och sjukvården för att utreda ett plötsligt hälsoproblem. Bedömningen involverar klienten och dennes anhöriga samt all vårdpersonal som klienten kontaktar. Bedömningen av vårdbehov görs i första hand per telefon.

Vårdbehovet bedöms individuellt med beaktande av klientens situation och eventuella riskfaktorer. Nödvändig vård kan ges på en jourmottagning, en annan sjukvårdsinrättning eller på annat lämpligt sätt.

Förutom den jourmässiga bedömningen av vårdbehov per telefon hjälper en mängd olika elektroniska tjänster för bedömning och rådgivning av plötsliga hälsoproblem att bedöma behovet av hjälp innan man kontaktar vårdpersonalen.

I livshotande situationer ringer man alltid nödnumret 112.

bedömning; vårdbehov; plötslig; symtom; skada

Kyllä

Uppdaterad  7.6.2022