Vårta

Gå till ordlistan

Vårta

Skriv ut

​Den vanliga vårtan är en hudförändring som orsakats av humant papillomvirus, HPV (vårtvirus) och som förekommer vanligtvis på händerna och fötterna. Vårtorna försvinner vanligen av sig själva och de behövs inte nödvändigt att behandlas.

Man kan få en vårta i alla åldrar, men de förekommer särskilt hos unga vuxna. Vårtan är en godartad hudförändring som vanligen försvinner utan behandling när kroppen utvecklar motgifter mot viruset. Sådana vårtor som uppstått i vuxen ålder kan läka sämre och finnas kvar flera år. Atopiskt utslag och den läkemedelsbehandling som försvagar kroppens immunsystem kan fördröja eller till och med förhindra helt vårtornas läkning.

Symtom

​Vårtorna är skrovliga, hudfärgade upphöjningar som kan utom händerna och fötterna förekomma också i andra delar av kroppen. Vårtorna på fotsulan kan vara sporadiska, runt vilka bildas en hård knöl eller inåtvända små vårtor som finns sida vid sida i ett större område. I vårtan kan märkas punktformade blodutgjutningar (svarta punkter). Vårtorna spricker med ålder och kan vara väldigt smärtsamma, särskilt på fotsulan. 

Egenvård

​Man kan vänta i 1–2 år i lugn och ro på att vårtorna återhämtar sig och de behövs inte nödvändigtvis behandlas såvida de inte orsakar smärta eller något kosmetiskt lyte. På apoteket kan köpas utan recept flera olika preparat avsedda för behandling av vårtor. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt. 

Syftet med behandlingen av vårtor är att minska den synliga vårtan och att aktivera kroppens egen motgiftsproduktion. 

Preparaten mot vårtor mjukar upp vårtan då det är lättare att slipa eller tälja den mellan behandlingarna. Det lönar sig inte att ta bort en vårta genom att skära bort den på grund av infektionsrisken. Frysbehandlingsspray som avsetts för behandling av vårtor kan påskynda att vårtorna på händerna försvinner, men på vårtorna på fotsulan har sprayen ingen effekt.

Det kan vara svårt att hindra eftersom man inte exakt känner till deras inkubationstid eller smittväg. Om man rör sig barfota i offentliga utrymmen eller river på vårtorna kan bidra till att vårtorna smittas lättare.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • vårtan på fotsulan gör det svårt att röra sig.
  • vårtorna på händerna är smärtsamma eller medför ett kosmetiskt lyte.
  • vårtorna med lyten inte försvinner med den lämpliga egenvården. 
  • det uppstår flera vårtor i kort tid.

Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä