Springmasksmitta

 

Gå till ordlistan

Springmasksmitta

Skriv ut

Springmasken är en parasitmask som finns i människans tarm och förekommer över hela världen. Springmasksmitta är inte farlig, men kan orsaka epidemier i familjer, dagvård eller skolor. Springmasksmitta kan behandlas med egenvårdsläkemedel.

Springmasken är en ljus parasitmask på cirka en centimeter. Att svälja springmaskens ägg orsakar springmasksmitta. Smittan spider sig vanligen genom händer, kläder, sängkläder eller leksaker. Springmaskens ägg är små, osynliga för blotta ögat och kvarstår smittsamma i miljön flera dagar. Springmasksmitta har inte något samband med hygien eller att behandlingen försummats.

Symtom

Det tar cirka sex veckor från det att ägget svalts till att symtomen börjar. Ägget kläcks i tunntarmen från vilken larven fortsätter sin färd till tjocktarmen och slår sig ner i området vid blindtarmen där den förökas. Det typiska symtomet är nattlig klåda runt ändtarmsöppningen, slidan eller mellangården. De flesta maskbärarna är emellertid symtomfria. Klåda beror på larvernas rörelse samt de irriterande ämnen på äggens yta. Som ett resultat av att man klöser ändtarmsöppningen sprider sig springmaskens ägg in i omgivningen genom händerna och smittar på nytt. Ett enda springmaskens ägg är tillräckligt för en ny smitta.

God handhygien är väldigt viktigt för en människa som fått springmasksmittan, ty denne smittar lätt sig själv igen.

Egenvård

Springmask behandlas med läkemedlet Pyrvin som kan köpas på apoteket utan recept. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt. Engångsdosen är effektiv, men behandlingen förnyas efter två veckor för att kunna förhindra smitta på nytt. När en familjemedlem är sjuk med springmask, är det bra att behandla hela familjen samtidigt för att kunna förhindra återkommande smittor, eftersom det också kan finnas icke symptomatiska bärare i familjen.

Förutom läkemedelsbehandlingen är det värt att tvätta lakan, handdukar och underkläder dagen efter den dag då man tagit läkemedlet. När det gäller att städa toaletter och andra lokaliteter, räcker det med den normala veckostädningen. Det är bra att meddela skolan eller daghemsplatsen om den konstaterade springmasksmittan för att förhindra epidemin. Smittan krävs inte frånvaro.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • symtomen inte försvinner trots egenvård.
  • symtomen förvärras.
  • symtomen inkluderar magsmärta.

Mer information

Anvisningens producenter

Professionellainom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.

 

Kyllä