Sår

Gå till ordlistan

Sår

Skriv ut

​Ett typiskt sår är en skada som uppstår på huden eller slemhinnan som ett resultat av en extern faktor. De ytliga såren på huden är vanligen inte farliga, men djupa sår kan kräva att såret sys ihop med suturer eller lim. Att behandla ytliga sår lyckas ofta hemma.​

Hudens uppgift är att skydda vävnaderna under huden. Ibland kan en liten stöta eller skada orsaka ett sår och skada i hudens ytskikt. På huden kan det också förekomma ett så kallat trycksår.

Såren skiljer sig åt på basis av ursprung och plats. Vanligtvis är sår skär- eller sticksår som orsakats av något skarpt föremål. Kross- eller slitsår kan uppstå som en följd av våld och också om man blir biten kan leda till ett sår. I samband med ytliga sår i extremiteterna kan det också uppstå skador i nerver, senor eller blodkärl. Även små sår kan blöda mycket om de finns på ett område med massor av blodkärl. Genom att sköta om såret noggrant hjälps också att såret läks snabbare, inflammationer förebyggs och mängden ärrvävnad minskar.

Första hjälpen och egenvård

​Blödning ur såret stoppas genom att trycka lätt på såret. Det lönar sig inte att sätta några rengöringsmedel på såret. Efter att blödningen stoppats ska såret rengöras med svalt, rinnande vatten och eventuella lösa främmande föremål ska lätt tas bort utan att röra vid såret. 

Såret är ytligt, om det inte sträcker sig djupare än till fettvävnaden under huden och är högst två centimeter långt. Att behandla det ytliga såret lyckas vanligen med hemvård. Sårets kanter sluts ihop med fjärilsplåster eller sårtejp. Efter det kan man sätta ett rent och torrt förband för att skydda såret. Såret hålls rent och torrt på 3–7 dagar beroende på sårets storlek. Efter det kan man låta såret ärras utan några förband. 

Om det utsöndras gul eller grönaktig vätska ur såret, men området kring såret inte ändå är rött och varmt, räcker det att såret duschas dagligen. Såret läker om ungefär två veckor.​

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om​

  • såret inte är ytligt.

  • såret är ytterst sönderrivet, smutsigt eller det fattas hud på det.

  • såret blöder kraftigt och blödningen stoppar inte efter 20 minuters tryckning.

  • såret finns i känsliga organ (öga, struphuvud) eller på handen.

  • såret har orsakats av en annan persons eller ett djurs bett.

  • det finns ett främmande föremål i såret.

  • såret inte läker eller området kring såret börjar svullna, rodna eller utsöndra var.

Ett sår som kräver behandling med lim eller suturer ska stängas inom cirka sex timmar från att det uppstått. Om sårbehandlingen försenats, ökar risken för inflammation.

När det gäller ett sår som är smutsigt eller orsakats av ett djurs bett, kan det då finnas en liten risk för stelkramp (tetanus). Om du är osäker på om din stelkrampsvaccination är giltig, kontakta din egen hälsovårdscentral eller företagshälsovård på den nästföljande vardagen. Ytterligare information om förebyggande av stelkramp vid olycksfall hittar du på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd:​


Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä