Panikattack

Gå till ordlistan

Panikattack

Skriv ut

​En panikattack är en plötslig och kraftig attack av rädsla eller ångest som medför också fysiska symtom. Panikattackerna är pinsamma och kan kännas skrämmande. Panikattacken är dock inte farlig och går över av sig själv vanligen på mindre än halv timme. Man kan lära sig att kontrollera en panikattack genom egenvård.

Under panikattacken kan personen känna rädsla för att bli galen eller att dö, overklighet, självfrämjande eller förlust av självkontroll. Attacken kan förekomma helt oväntat eller den kan utlösas av någon skrämmande händelse eller sak. Stressande livssituationer kan utsätta personer för panikattacker. En riklig användning av kaffe och koffeinhaltiga drycker samt alkohol eller narkotika kan orsaka en panikattack. Panikattackerna är vanliga och vem som helst kan få en sådan. Man talar om panikstörning då panikattackerna förekommer upprepade gånger eller leder till en sådan situation där människans liv kringskärs genom att han/hon försöker undvika sådana situationer eller saker vilka orsakar en panikattack.

Symtom

​Symtom som hör till på en panikattack är till exempel:

 • ​hjärtklappning
 • bröstsmärta
 • svettning
 • skakning
 • andnöd
 • känsla av att kvävas eller att strypas
 • illamående och magbesvär
 • svindel
 • känsla av att svimma
 • domningar i huden
 • skakningar
 • frossbrytningar eller plötsliga vågor av hetta och svettningar i hela kroppen
 • ​rädsla och ångest

En panikattack kännetecknas av att den utvecklas snabbt och att den kulmineras snabbt.

Egenvård

​Den första panikattacken kan vara en mycket oroande och ångestfylld upplevelse. Det är bra att komma ihåg under attacken att trots att den är obehaglig är den inte farlig och går ganska snabbt över. Om symtombilden redan är bekant, kan man försöka kontrollera attacken genom att lugna andningen och slappna av musklerna. Att undvika kaffe och koffeinhaltiga drycker samt alkohol och narkotika kan hjälpa till att förebygga panikattacker. 

På längre sikt kan olika avslappningsövningar eller till exempel yoga och meditation samt de regelbundna fysiska aktiviteterna vara till hjälp. Att man diskuterar detta med de närstående eller i olika stödgrupper kan hjälpa till. Det finns också bra egenvårdsböcker tillgängliga eller online-terapier för egenvård i Psykporten hos Mielenterveystalo.​

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

 • panikattackerna förekommer upprepade gånger och kringskär vardagslivet.
 • ​bröstsmärta är kraftig eller pågår längre under panikattacken.​

Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä