Ont i halsen

 

Gå till ordlistan

Ont i halsen

Skriv ut

Med ont i halsen hänvisas vanligen till ont i området kring svalget eller halsen. Orsakerna till smärta kan vara olika. Vanligast orsakas smärtan av en inflammation i svalget eller uttorkade slemhinnor. Man kan lindra symtomen med egenvård.

I samband med luftvägsinflammationer som orsakats av virus eller bakterier förekommer ofta ont i halsen. Snuva som orsakats av förkylning/influensa eller allergi orsakar också täppt näsan då man andas mer genom munnen. Att man andas genom munnen torkar halsen, vilket orsakar smärta. Också många ämnen, såsom kemikalier, tobak och damm, kan irritera slemhinnorna i svalget. Känslan av att ha en klump i halsen och att det gör ont att svälja kan bero på att man spänner struphuvudet, neurologiska störningar eller en felaktig användning av rösten. Ont i halsen kan också stråla ut i öronen utan att det finns någon inflammation i öronen. Vid kroniska svalginflammationer är svalget helat tiden litet ömt och det kan bildas och finnas vita, hårda och illasmakande knölar, proppar, i munnen.

Den vanligaste bakterieinfektionen som orsakar att ont i halsen är angina som orsakats av streptokockbakterier (streptokock A-infektioner). Till anginan hör vanligtvis inte någon hosta eller snuva. Bakterieinfektionen konstateras med ett svalgodlingsprov eller en snabbtest. De typiska fynden av anginan består av:

 • att symtomen börjar snabbt.
 • att man har kraftig ont i halsen.
 • att man har feber över 38 °C.
 • att det finns vita prickar eller läggningar i halsmandlarna.
 • att lymfkörtlarna under hakan är ömma och svullna.
 • att man har huvudvärk.

Egenvård

Ont i halsen som orsakats av förkylning/influensa kan behandlas själv. Varma drycker och antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel, såsom ibuprofen och paracetamol, underlättar symtomen och kan köpas på apoteket utan recept. Man kan också pröva bedövande sugtabletter. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt. Den akuta svalginflammationen som orsakats av virus är vanligtvis lindrig och går över av sig själv.

När det gäller ont som orsakats av yttre irritation (till exempel rökning), hjälper det till att undvika det som irriterar.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

 • det är svårt att öppna munnen eller det går inte att svälja vätska eller saliv.
 • talet blir grötigt.
 • det är svårt att andas.
 • ont i halsen blir värre i liggande ställning.
 • det förekommer tydligt svullnad på halsen
 • det finns ett främmande föremål i svalget som man inte kan ta bort.
 • ont i halsen har orsakats av att man svalt frätande kemikalier.
 • man har hög feber (över 38,5 grader Celsius) i anslutning till kraftig ont i halsen.
 • man känner ont i halsen endast på den ena sidan av svalget (ensidigt ont i halsen).
 • ont i halsen pågår över en vecka.
 • allmäntillståndet har försämrats.

För att bedöma symtomen på andningsvägsinfektion kan du också göra en symtombedömning i Omaolo. Enkäten hjälper dig att bedöma när och vilken typ av behandling du ska söka.

Misstänker du COVID-19 coronavirussmitta?

Coronavirus orsakar en plötslig infektion i andningsvägarna. Symtomen är likadana som med förkylning/influensa. På basis av endast symtomen är det omöjligt att säga om det är fråga om sjukdom som orsakats av coronavirus eller av något annat influensavirus. Du kan bedöma sannolikheten för smittan med hjälp av Coronaguiden eller symtombedömningen av coronavirusinfektion i Omaolo.

Ytterligare information om coronavirus hittar du på Infektiotalo.fi (Infektionshuset) under Coronavirus (COVID-19).

Mer information

Anvisningens producenter

Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.

 

Kyllä