Insektsbett och stick

Gå till ordlistan

Insektsbett och stick

Skriv ut

​De flygande insekternas bett och stick kan orsaka hudsymtom och överkänslighetsreaktioner. Intensiteten hos reaktionerna som orsakats av bett och stick varierar. Man kan lindra symtomen med egenvård.​

Insektsbett eller stick orsakar ofta en rodnande svullnad på bettområdet på huden. Mitt på bett- eller stickområdet kan det finnas en liten blodutgjutning. I Finland är insektsbett och stick vanligen ofarliga för människan.​

Symtom

​Ett myggbett

Den största delen av människorna blir överkänsliga för myggbett. Efter bettet kan det uppstå en nässelsvullnad på huden som försvinner av sig själv på ett par timmar. Vid fördröjd reaktion uppstår en kliande blemma efter några timmar och kan vara i flera dagar. Allvarliga allergiska reaktioner som orsakats av ett myggbett är sällsynta. De finska myggorna kan sprida sjukdomar, såsom tularemi. Man kan skydda sig mot myggorna med myggmedel.​

Ett knottbett och svidknottsbett

Ett knottbett orsakar en liten blödning under huden och runt det ett rött och litet svullnat område. Ett bett på några millimeter som orsakats av ett svidknott kan brännas kraftigt. Knott och svidknott biter lätt också under kläderna. Överkänslighet mot bett förekommer sällan. Knott kan sprida tularemi. 

Ett bromsbett

Ett bromsbett orsakar ofta en bredd svullnad med en rinnande blemma. Som ett resultat av bettet kan det förekomma allergiska reaktioner, såsom nässelutslag och utbredd svullnad. Också allvarliga allergiska reaktioner är möjliga. Bromsar kan sprida tularemi.

Älgflugsbett

Älgflugor flyger på sensommaren och hösten i områden där älgar vistas. Älgflugorna söker sig huvudsakligen till hårbotten och under kläderna. De som blivit överkänsliga mot älgflugorna får små, röda bulor på bettområdet och det kan ta veckor att dessa läker. Älgflugan sprider inga sjukdomar som är smittsamma hos människorna.

Ett getingstick, ett bistick eller ett humlestick

Ett getingstick och bistick orsakar som förgiftningsreaktion en smärtsam lokal rodnad och svullnad. Som en följd av den allergiska reaktionen förekommer det svullnad och svullnader likvärdiga med nässelutslag på stickstället och runt det. I kraftiga reaktioner kan det finnas hudsymtom över ett stort område. 

Ett getingstick eller bistick kan orsaka en livsfarlig allergisk reaktion (anafylaxi) med symtomen på blodtrycksfall, illamående och i värsta fall medvetslöshet. Man kan bli så överkänslig mot ett getingstick och bistick att den reaktion som orsakas av nästa stick är oanad. De som blivit överkänsliga mot ett getingstick reagerar inte vanligtvis starkt mot ett bistick eller tvärtom. De allergiska reaktioner som orsakats av ett humlestick är ytterst ovanliga. Myggmedel har ingen effekt på getingarna eller bina.

Egenvård

Egenvård av insektsbett och stick

Reaktioner som orsakats av insektsbett och stick kan behandlas med preparat som kan köpas på apoteket utan recept. Symtomen lindras med antihistamin som tas via munnen och av hydrokortison- eller antihistaminkräm som stryks på huden. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt.

Smärta och klåda som orsakats av bett och stick kan också lindras med ett kallt omslag.

Egenvård av getingstick och bistick

Den gadd som eventuellt finns kvar på huden bör tas bort omedelbart. Man kan ställa ett kallt omslag eller en kallförpackning på stickstället för att lindra smärtan. Den extremitet eller kroppsdel, där stickstället finns, ska vilas för att hindra giftet att sprida sig. Reaktionen som orsakats av getingstick eller bistick kan behandlas med antihistamin eller kortisontabletter.

Behandling och förebyggande av kraftiga överkänslighetsreaktioner

De allergiska reaktioner som orsakats av insektsbett eller stick kan behandlas förutom med antihistamin också med kortisontabletter. Man kan till exempel köpa Kyypakkaus® eller Ampikyy® (tabletter) på apoteket utan recept. 

Efter svåra överkänslighetsreaktioner är det viktigt att förebygga nya svåra/allvarliga reaktioner genom att undvika det som orsakar reaktionen. Om du har ordinerats en adrenalinspruta (Jext- eller EpiPen-autoinjektor) för svåra reaktioner, ha det alltid med dig. Adrenalin som den adrenalinsprutan innehåller och som är färdig att användas ska genast stickas i lårets (eller överarmens) muskel enligt förpackningens anvisningar. Sprutans onödiga användning orsakar inte någon annan olägenhet än ökad puls för ett tjugotal minuter.

Den som lider av svåra allergier ska ha ett SOS-pass med sig där man har markerat allergier.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • det finns ett enstaka stick eller bett i området vid munnen eller halsen.
  • det finns flera stick i någon del av kroppen.
  • man inte har tillräckligt med hjälp med egenvård eller symtomen förvärras.
  • bett- eller stickstället blir infekterat (hetta, rodnad och svullnad ökar).

Om det efter ett insektsstick eller bett uppstår andnöd, svullnad i området vid svalget och halsen eller om det finns flera stick i området vid ansiktet och halsen, ska man söka vård omedelbart. ​

Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä