Hyperventilation, det vill säga förhöjd andning

 

Gå till ordlistan

Hyperventilation, det vill säga förhöjd andning

Skriv ut

Vid hyperventilation andas en person ofta oavsiktligt mer än nödvändigt. På grund av att andningen är djup och snabb avlägsnar det sig mer koldioxid från kroppen än det hinner bildas. Att koldioxid avlägsnar sig överdrivet orsakar oangenäma symtom som kan skrämma den första gången. Man kan lära sig att kontrollera de återkommande symtomen.

Det finns många anledningar som orsakar hyperventilation, det vill säga förhöjd andning och den kan utlösas av flera faktorer, såsom stress, mjölksyra och koffein. De som får hyperventilationsanfall har visat sig andas mera med övre bröstkorgen än mellangärdet som används för normal andning. Typiskt har hyperventilation med panikångest att göra, men ibland kan orsakerna till symtomen härstamma från någon annan lung- eller hjärtsjukdom. Hyperventilation med dess eventuella symtom kan också åstadkommas frivilligt som ett resultat av överdriven blåsning

Symtom

Koloxidens rikliga utgång på grund av förhöjd andning kan orsaka följande symtom:

  • känsla av kvävning
  • bröstsmärta
  • hjärtklappning
  • händernas stickning och domningar
  • skakning
  • svindel
  • svimning
  • rädsla och farhåga vid panikångest

Egenvård

Symtomen på ett hyperventilationsanfall är ofta så skrämmande första gången att man snabbt söker behandling. När man blir bekant med symtomen, kan man försöka att kontrollera dem med avslappnande och lugnande övningar. Kamratstödsgrupper och att öva magandning (mellangärdsandning) kan vara till hjälp, när det gäller att kunna minska den känsla av farhåga som ansluter sig till symtomen. Anvisningar för att öva magandning (mellangärdsandning) hittas i Rehabiliteringshusets handbok, Opas hengityksen harjoitteluun.

Att man ska andas i en papperspåse vid behandlingen av hyperventilation rekommenderas inte längre på grund av eventuella risker som kan uppstå. Man kan istället försöka reglera och motstå utandning genom att krympa läpparna.

Vid behandlingen av hyperventilation är det viktigt att närstående känner igen och förstår symtomen och kan lugna och stöda under anfallet.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • hyperventilationssymtomen uppkommer första gången.
  • symtomen tydligt avviker från de tidigare symtomen på hyperventilationen.

Mer information

Anvisningens producenter

Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.

 

Kyllä