Förstoppning

Gå till ordlistan

Förstoppning

Skriv ut

Man talar om förstoppning om tarmen inte töms normalt. Att förstoppning uppstår påverkas av levnadsvanor. Förstoppning kräver sällan behandling på sjukhus och den kan lindras med egenvård.

​Tarmen av en frisk människa töms normalt med 8–72 timmars mellanrum. Det talas om förstoppning om tarmen tömms mindre än tre gånger i veckan eller om det för det mesta är svårt att tömma tarmen eftersom avföringsmassan är så fast.

De vanligaste orsakerna till förstoppning är:

  • att man rör sig på för litet.
  • att man inte får tillräckligt med vätska eller fibrer i sig.
  • många läkemedel och sjukdomar
  • tarmarnas funktionella orsaker 

Egenvård

​Behandlingen av förstoppning baserar sig främst på ändringar i levnadsvanor och föda. Läkemedlen och andra åtgärder är alltid sekundära behandlingsmetoder. Det är viktigt att se till att man får i sig tillräckligt med fibrer och vätska i föda. Regelbundna fysiska aktiviteter och regelbundna tömningar av tarmen underlättar magens funktion och förebygger förstoppning.​

En plötslig, kortvarig förstoppning kan behandlas under några dagar med läkemedel som påskyndar tarmens funktion. För behandling av en långvarigare förstoppning lämpar sig olika förstoppningsläkemedel som ökar tarmens innehåll. Läkemedel som ökar tjocktarmens vätska kan användas för en seg förstoppning, men dessa är inte avsedda för att användas regelbundet. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt. Det är viktigt att följa preparatens varudeklarationer.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om​

  • det, förutom förstoppning, förekommer blodig avföring, konstant trötthet, viktnedgång eller odefinierbara magsmärtor. 
  • det till förstoppningen hör magsmärtor eller smärta vid tarmtömning. 
  • förstoppningen trots egenvård stör det vardagliga livet. 
  • förstoppningen uppstår inom några veckor från att tarmen har fungerat normalt i flera år.

Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä