Ögoninflammation

​​​
Gå till ordlistan

Ögoninflammation

Skriv ut

​Ögoninflammation kan orsakas av flera olika skäl. Oftast handlar det om en bindhinneinflammation som orsakats av bakterie, virus eller allergi. Lindriga inflammationssymtom lättar ofta av sig själva, men om inflammationen förlängs kan man behöva antibiotikabehandlingen. 

Bindhinnan är ögats yttersta, tunna och genomskinliga del som täcker ögonvitan i ögat. Bindhinneinflammationen kan vara orsakad av virus, bakterie eller svamp. Orsaken till bindhinneinflammationen kan också vara allergi, ett skräp i ögat, att man gnuggar ögat för mycket eller ögontorrhet.

Förutom bindhinneinflammationen kan ögoninflammation bero till exempel på hornhinneinflammation, inflammation inne i ögat eller inflammation i området kring ögonhålan, varpå medicinska undersökningar och behandlingar är nödvändiga.

Symtom

​När det gäller bindhinneinflammation som orsakats av bakterie, utsöndrar ögat en gul, seg och elastisk var. Förutom att ögat utsöndrar var kan ögat var rött och det kan svida. På morgonen kan ögonlocken vara klistrade ihop på grund av varet. Ögonlocken kan också vara svullna. I den inflammation som orsakats av virus är utsöndringen ofta mer blöt och rinnande och till symtomen kan höra ljuskänslighet. 

Ögats kraftiga smärta eller ljuskänslighet, svullnad i området kring ögat eller synförsämring kan vara symtom på en allvarligare ögoninflammation. 

Egenvård

​En lindrig bindhinneinflammation till exempel i samband med förkylning/influensa eller snuva lugnar vanligtvis ned sig av sig själv utan antibiotikabehandling. Man kan främja läkning av inflammation genom att ta bort varet i ögat genom att skölja ögonen försiktigt. Symtomen på bindhinneinflammation som orsakats av allergi kan behandlas med antihistaminer som kan köpas på apoteket utan recept. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om

  • det till ögoninflammationen hör kraftig smärta eller ljuskänslighet, svullnad i området kring ögat, synförsämring eller ditt allmänna tillstånd är dåligt.
  • symtomen inte lindras av sig själva inom några dagar.
  • det uppstår symtom på ögoninflammation och misstankar om klamydiasmitta som ett resultat av ett oskyddat samlag.
För att bedöma symtomen på ögoninflammation kan du också göra en symtombedömning i Omaolo. Enkäten hjälper dig att bedöma när och vilken typ av behandling du ska söka.

Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä