Ögat är rött

Gå till ordlistan

Ögat är rött

Skriv ut

​Röda ögon är ett vanligt symtom som kan ha flera olika orsaker. Rödheten beror på att blodkärlen vidgas eller på en blödning. Man kan behandla röda ögon som orsakats av tydlig anledning hemma.

Rödhet i ögonen utan någon irritation är oftast en följ av att ögonen torkats, man har vakat, man har haft ett långvarigt närarbete, såsom läsning eller dataskärmsarbete eller att man använt alkohol. Rödheten kan också bero på en bindhinneinflammation som orsakats av virus eller bakterie, smutspartiklar som hamnat i ögat, allergi, kemisk irritation eller UV-ljus. 

En annan typ av rödhet har med blödning under ögats bindhinna att göra, det vill säga sugillation. Vid sugillation uppstår det en blodutgjutning under ögats bindhinna som täcker ögonvitan. Ögonvitan i ögat är då tydligt röd, antingen helt eller delvis. Sugillation kan uppstå av sig själv eller som ett resultat av att man anstränger, gnuggar ögat eller att man skadar ögat litet. Ett kraftigt slag som träffat ögat kan, förutom sugillation, också orsaka djupare skador i ögat. I vissa fall kan ett rött öga vara ett tecken på en ögonsjukdom.

Symtom

​Symtomen på bindhinneinflammation i ögat är sveda, varbildning, klåda, rinnande och en känsla av skräp. Sugillation kan vara förenad med en känsla av skräp i ögat, men ingen egentlig smärta. I samband med ett rött öga som orsakats av ögonsjukdomar kan det uppstå synförsämring eller ljuskänslighet. En plötslig ökning av ögontrycket som ett resultat av en skada eller en sjukdom orsakar ofta kraftigare smärta utöver ögats rödhet. 

Egenvård

​Då orsaken till ett rött öga är någon lokal irritation, såsom datorarbete, vaka eller alkohol, kan det behandlas med ögondroppar som drar samman blodkärlen enligt förpackningens anvisningar. Dessa kan köpas på apoteket utan recept. För att behandla ögontorrhet finns det produkter som är särskilt lämpliga för detta. Också allergiska ögonsymtom kan behandlas med antihistamindroppar utan recept. Apotekspersonalen hjälper vid behov till med att välja rätt produkt. Sugillation, som uppstått utan något särskilt slag eller någon särskild skada, blir bättre av sig själv på några veckor.

När ska man kontakta hälso- och sjukvården?

​Det är värt att kontakta hälso- och sjukvården om​

  • synen i ett rött öga försämras eller det finns smärta i ögat.
  • symtomen tyder på bindhinneinflammation i ögat orsakats av virus eller bakterie.
  • det har hamnat ett skräp eller frätande kemikalier in i ögat.
  • ​​rödheten i ögat orsakats av vaka, irritation eller alkohol blir inte bättre med egenvård.

Mer information

Anvisningens producenter

​​​​​Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Terveyskirjasto.​​​

​​

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä