Instruktioner för egenvård i akuta hälsoproblem

​​​​​​Jourhusets instruktioner för egenvård är avsedda att stödja egenvård vid plötsliga hälsoproblem. Dessutom hjälper de att bedöma när det är nödvändigt att söka professionell bedömning.

Professionella inom akutvården har producerat anvisningen i samarbete med Duodecim Terveyskirjasto.

Kyllä