Giftinformationscentralen

Öppet 24 h/dygn

0800 147 111 (avgiftfree)

eller 09 471 977

Giftinformationscentralen är en landsomfattande telefontjänst som betjänar dynget runt. Vi svarar på frågor gällande vård av akuta förgiftningar och förfrågningar i förebyggande syfte. Giftinformationcentralen funger som informationskälla för myndigheterna och media under kontortiden (8.30-15).

Centralen betjänar både hälsovården och allmänheten. På centralen vårdas inte patienter och giftanalyser utförs inte.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän läkemedels- och livsmedelsrådgivning eller rådgivning kring behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftingar hos djur.

Välj rätt specialist

Allmän läkemedelsrådgivning

  • Apotek

Förgiftningar hos djuk

  • den egna kommunens veterinär eller annan jourhavande veterinär

Bett och stick av giftfria djur samt allergier, anvisningar om behandling av sjukdomar och allmän hälsorådgivning

  • hälsorådgivningstelefonen på den egna hemorten, den egna hälsovårdscentralen eller någon annan jourhavande enhet

Akut matförgiftning

  • hälsovårdscentralen eller jourhavande enhet

Allmän information om livsmedel

  • kommunernas livsmedelsmyndigheter

Information om läkemedel med skadlig inverkan på fertilitet, foster och spädbarn som ammas

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä