Giftinformationscentralen

Giftinformationscentralen är en rikstäckande telefontjänst som är tillgänglig dygnet runt.

Öppet 24 h/dygn

0800 147 111 (avgiftfree)

eller 09 471 977 (samtal med normalpris)

Giftinformationscentralen svarar på frågor som rör förebyggande och behandling av plötsliga förgiftningar. Rådgivning ges till allmänheten och vårdpersonal. Giftinformationscentralen vårdar inte patienter eller utför giftanalyser.

Giftinformationscentralen kan inte ge allmän medicinsk eller livsmedelsrådgivning eller råd om behandling av sjukdomar, allergier eller förgiftning hos djur.

Välj rätt expert

  • Allmän medicinsk rådgivning: apoteken
  • Förgiftning hos djur: veterinären
  • Stick och bett av icke-giftiga djur, allergifrågor, anvisningar för behandling av sjukdomar och allmän hälsorådgivning: telefontjänsten med hälsorådgivning på den egna hemorten eller en annan jourhavande enhet
  • Akut matförgiftning: hälsocentralen eller jourenheten
  • Allmän livsmedelsinformation: kommunernas livsmedelsmyndigheter
  • Läkemedel som har en skadlig effekt på fertilitet, foster och spädbarn, samt övriga yttre faktorer: Teratologiska informationstjänsten (HUS)
rådgivning; giftinformationscentralen; förgiftning

Kyllä

Uppdaterad  15.6.2022