Finlands Röda Kors första hjälpen -anvisningar

Det är ont om tid när första hjälpen behövs! Genom att lära dig använda första hjälpen kan du rädda människoliv!

I allmänhet behövs första hjälpen i vardagens små olyckor eller då ett sjukdomsanfall överrumplar oss. Den som behöver hjälp kan vara du själv, en familjemedlem, en arbetskamrat eller någon som slumpmässigt går förbi dig. Färdigheter i första hjälpen hjäper dig att känna igen situationen och hjälpa till. I en livshotande situation eller då man misstänker en ska man alltid snabbt göra en nödanmälan till numret 112. Om det finns flera som hjälper delas uppgifterna: en börjar reda ut situationen och behovet av första hjälpen, en annan gör nödvändig nödanmälan och varnar andra om situationen det krävs.

Första hjälpen är en del av en bredare hjälpkedja, där man inte ska glömma att undvika olyckor och att identifiera tidiga tecken på sjukdomsanfall. Vem som helst kan ge första hjälpen. Bifogat har samlats de väsentligaste åtgärderna inom första hjälpen, med vars assistans man påbörjar hjälpen. Det är värt att bekanta sig med anvisningarna på förhand och åtgärderna inom första hjälpen kan man träna på egen hand eller på en kurs i första hjälpen.

Allvarlig allergisk reaktion

Anafylaktisk reaktion betyder en livsfarlig överkänslighetsreaktion i hela kroppen. Symptomen kan utvecklas och bli livsfarliga redan på några minuter. Agera enligt anvisningar och tillkalla vid behov ytterligare hjälp genom att ringa nödnumret 112.

Först hjälpen -anvisning

Astma-attack

En typisk astmaattack känner man lätt igen som kraftig hosta, andningssvårighet och pipande andning. Attackerna kan variera från lindriga fall som sköts hemma till allvarliga attacker som kräver omedelbar första hjälpen eller sjukhusvård.

Första hjälpen -anvisning:

Benbrott

Skador i rörelse- och stödorganen uppstår vanligen till följd av att man faller, ramlar, får ett slag eller slungas mot något. Om du misstänker en allvarlig fraktur, till exempel en öppen fraktur som blöder, ryggradsskada eller skada på huvudet-ansiktet, ring nödnumret 112.

Första hjälpen -anvisning:

Blodsockerfall hos diabetiker

Då blodsockret faller för lågt för en som har diabetes, kan en livsfarlig situation uppstå. Om patienten är vid medvetande och samarbetsvillig, ge något sockerhaltigt att äta eller dricka. Om patienten inte är samarbetsvillig eller blir medvetslös, ring nödnumert 112.

Första hjälpen -anvisning:

Brännskador

Hetta och frätande kemikaliska ämnen orskar en brännskada på vävnaderna, där huden och eventuellt även vävnaderna under skadas. Genom avkylning hindrar du skadan från att tränga djupare in i vävnadsskikten.

Första hjälpen -anvisning:

Chock (störningar i blodcirkulationen)

Med chock avses en situation där blodcirkulationen i vävnaderna är otillräcklig för att säkerställa syretillförseln till cellerna. Chock är ett allvarligt tillstånd, som kan ha många orsaker. Placera patienten liggande och ring nödnumret 112.

Första hjälpen -anvisning:

Främmande föremål i luftvägarna

Ett främmande föremål kan hamna i luftvägarna till exempel när man äter. För att få bort det krävs det snabbt första hjälpen. Inse snabbt nödläget.

Första hjälpen -anvisning:

Hjälpa en medvetslös

Störningar i medvetandet kan utvecklas snabbt eller långsamt. Den som hjälper måste följa förändringarna i medvetandet hos den som blir hjälpt när de väntar på ytterligare hjälp. Ring nödnumret 112.

Fösta hjälpen -anvisning:

Hjälp vid en trafikolycka

Var och en har skyldighet att hjälpa. Ju bättre du är förberedd på att en olycka kan inträffa, desto lättare är det att agera lugnt och med handlingsförmågan i behåll.

Första hjälpen -anvisning:

Krampanfall

Under ett krampanfall krampar armar och ben och kroppens muskler. Försäkra dig om att patientens luftvägar hålls öppna och att patienten inte gör sig illa under anfallet och tillkalla vid behov hjälp genom att ringa nödnumret 112.

Första hjälpen -anvisning:

Krishjälp på olycksplatsen

På olycksplatsen är människor ofta upprörda. En olycka eller ett allvarligt insjuknande orsakar förutom fysiska skador även psykiska, det vill säga mentala skador.

Första hjälpen -anvisning:

Näsblod

Näsblod är för det mesta helt ofarligt. Ibland kan dock blödningen vara så kraftig att man bör uppsöka läkare.

Första hjälpen -anvisning:

Ont i bröstet

I samband med bröstsmärtor kan man genom att snabbt börja med första hjälpen och behandling förhindra att ytterligare skador uppstår och möjligheterna för den som blir sjuk att klara sig förbättras märkbart. Ring nödnumret 112.

Första hjälpen -anvisning:

Skador på huvudet

Skador på huvudet uppstår vanligen av slag som träffar huvudet. Ett slag som träffar huvudet skadar vävnaderna där slaget träffar. Hur omfattande skadan är, beror på hur kraftigt slaget är. Om du inte kan får liv i personen, ring nödnumret 112.

Första hjälpen -anvisning:

Stilla en blödning

Ett sår är en typisk följd av en olycka. Behandlingen av sår beror på hur djupt, brett och långt såret är samt var det ligger på kroppen. Stilla alltid först blödningen.

Först hjälpen -anvisning:

Stukningar och stötar

När en led stukas orskar det blödningar i underhudsvävnaderna. Det skadade området värker, det samlas vätska i det och det sväller upp. Kom ihåg avkylning, upphöjd ställning och kompression.

Första hjälpen -anvisning:

Störningar i hjärnans blodcirkulation

Störningar i hjärnans blodcirkulation uppstår i allmänhet helt överraskande och symptomen uppstår snabbt. Om du misstänker att någon störning i hjärnan på dig själv eller en nära anhörig, ring genast nödnumret 112!

Första hjälpen -anvisning:

Svimning

Om hjärnan inte får tillräckligt med syre, svimmar personen det vill säga förlorar medvetandet. Lägg patienten och försäkra dig om, att luftvägarna är öppna. Då hjärnan får syrerikt blod igen, kvicknar patienten i allmänhet till.

Första hjälpen -anvisning:

Sår

Sår skiljer sig från varandra beroende på hur de uppstått, var de är, storleken på dem och hur djupa de är. Första hjälpen vid blödning är att stilla blodflödet genom att täcka såret helst med ett rent och torrt förband.

Första hjälpen -anvisning:

Återupplivning

Det är livsviktigt att snabbt känna igen en nödsituation som kräver återupplivning och ringa nödnumret 112! Det som avgör en lyckad återupplivning är framför allt den tid det tar från hjärtstillestånd till att återupplivning påbörjas.

Första hjälpen -anvisning:

Öppna luftvägarna och klara andningen

Du hindrar en medvetslös från att kvävas genom att öppna luftvägarna. Öppna luftvägarna och ta reda på om patienten andas normalt.

Första hjälpen -anvisning:

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä