Springmask

​Allmänt

Springmasken är en ljus parasitmask på ungefär en centimeter. Springmasken kan orsaka epidemier i familjer, daghem, skolor och vårdinrättningar. Springmasksmitta har inte samband med hygien eller att vården försummats.

Springmaskens ägg fastnar genom händer, kläder, bäddkläder och leksaker i munnen när man sväljer. Springmaskens ägg är små, osynliga för blotta ögat och de finns kvar smittsamma på ytor upp till 1-2 veckor.

Ägget kläcks i tunntarmen. Springmasken som blivit befruktad i tunntarmen fortsätter sin färd och slår sig ner i området vid blindtarmen, där den förökar sig. Slutligen hamnar springmasken vid området kring ändtarmen för att lägga ägg. Från ändtarmen kan sedan nya springmaskar sprida sig i omgivningen genom händerna. Från det att ägget sväljs till att symptomen börjar tar det ungefär 6 veckor.

Ett typiskt symptom i synnerhet hos barn är nattlig klåda i området kring ändtarmen, slidan eller mellangården. Vissa kan även ha magsmärtor. En del som bär på mask, i synnerhet vuxna, kan vara helt symptomfria. Symptomen beror på larvernas rörelse och irritation av det ämne i slemskiktet som skyddar äggen.

Symptomen och att man kliar kan orsaka sängvätning, försämrad sömnkvalitet, irritation, bakterieinflammation och till och med aptitlöshet.

Fast springmasken är otrevlig så är den inte farlig. God handhygien är väldigt viktigt, för en människa som fått smittan av springmask smittar lätt sig själv igen, då äggen fastnar på händerna och under naglarna, när man river sig runt ändtarmen.

Egenvård

Springmask behandlas med läkemedlet Pyrvin som kan köpas på apoteket utan recept. Anvisningarna på förpackningen ska följas och apotekets personal ger vid behov råd om läkemedlets användning. Behandlingen förnyas efter två veckor. I synnerhet i barnfamiljer är det bra att behandla hela familjen på en gång för att förhindra smitta på nytt, för i familjen kan det finnas de som bär på det utan symptom.

Det finns skäl att tvätta även lakan, handdukar och kläder dagen då läkemedlet tas och sängkläderna är det bra att dammsuga och vädra till exempel i köldgrader, för maskens ägg kan även finnas i dem. När det gäller små barn är det bra att meddela skola och daghemsplats om springmaskinfektion för att förhindra epidemi. Små barns handhygien ska skötas och naglarna lönar det sig att hålla korta för att bryta stoppa springmasksmittan.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Om symptomen inte försvinner trots egenvård eller symptomen blir värre (i synnerhet magsmärtorna som hör till symptomen), så finns det anledning att ta kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal för att utesluta andra sjukdomar.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020