Solsting

Allmänt

Solsting orsakas av vätskeförlust och av att kroppens temperatur stiger för mycket. Det krävs inte fysisk ansträngning för att solsting ska uppstå. Äldre, små barn och människor som redan lider av vätskebrist (till exempel patienter med diarré) är särskilt utsatta för solsting. Symptomen kan vara:

  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Yrsel
  • Irritation
  • Förvirring

Den som fått solsting kan bete sig på annat sätt än normalt, personen kan vara långsammare än normalt, verka vilsen och förvirrad. Ibland hör muskelkramper till symptomen.

Egenvård

För en människa som fått solsting lönar det sig att genast ta till skuggan och ta av överflödiga kläder. Det är viktigt med svalka och att återfå vätskebalansen. Den som har symptom kan man stänka svalt vatten på eller hälla kallt vatten direkt på huden.

För områdena vid huvud och hals kan man använda svalkande omslag eller lägga kylpåsar på området vid armhålorna och höften. Kylpåsar ska ändå inte läggas direkt på huden för att undvika kylskador.

Den som fått solsting ska vila och mår bättre om huvudet höjs något. Det är också effektivt att svalka med luftströmmar, så det är bra att se till att ha god ventilation och vid behov effektivera ventilationen med fläktar eller genom att vifta mekaniskt. Det är bra att ge den som lider av solsting svalt vatten att dricka.

Behandling av fötter som svullnat på grund av hetta är vila, ha benen upphöjda och att dricka mycket vätska. Om du använder vätskedrivande medel, följ de anvisningar du fått.

För behandling av muskelkramper kan man dricka sportdrycker eller vatten med salt (en halv tesked salt i två liter vätska).

Förebyggande är viktigt. I solen måste man dricka mycket vätska. Mindre och mörkare urin samt ökad törst tyder på uttorkning. Att dricka alkohol, kaffe och te kan förvärra vätskebristen. Området kring huvud och nacke ska skyddas mot solen och det är bra att kläderna är lätta och vida, och att man kan svettas i dem. Tung fysisk ansträngning ska undvikas och då man arbetar i solen ska man ha tillräckligt med pauser.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Vid allvarliga symptom (kramp, virrighet, svimning, kraftig utmattning, synstörningar, ingen svettningar och ingen urinering) ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal eller vid nödsituation ringa nödnumret 112.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020