Smärtor i nedre extremiteterna

​​Allmänt

Vanliga orsaker till smärtor i nedre extremiteterna är skador. Smärtor kan orsakas av ledförslitning, skador i senor och ändrad ställning i foten. Även nervernas kompressionstillstånd, störningar i blodcirkulationen och inflammationsreaktion i vävnaderna orsakad av belastningsskada kan orsaka smärtor i benen.

Vård hemma

Då den tydliga anledningen till smärtor i nedre extremiteterna är plötslig belastning eller lindrig skada, kan smärtorna behandlas genom vila, benet i högläge, kylpåse och värkmedicin. Om man kan gå nästan normalt med benet och området som skadats inte är märkbart svullet, är skadan troligen lindrig och man kan följa upp situationen hemma.

Övervikt kan orsaka att man får ont i knän och vrister lättare än normalt. Smärtorna kan i allmänhet behandlas hemma med vila och värkmedicin. Lätt motion (simning och cykling) som inte belastar lederna, och vid behov viktminskning, kan vara till hjälp på lång sikt. Vissa får hjälp mot smärtor i nedre extremiteterna av varma bad och lätt massage.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal

  • Om man inte kan gå med det skadade benet eller om man inte alls kan lägga tyngden på benet.
  • Om smärtorna i vaden har börjat av sig själv och tillhör förändringar i hudfärgen, svullnad och feber. Symptomen kan tyda på djup ventrombos i benet.
  • Om smärtan i underbenet har börjat i samband med belastning och det tillhör domning i foten eller muskelsvaghet, finns det skäl att söka sig för bedömning genast.

Man måste alltid förhålla sig aktsam till smärtor i nedre extremiteterna hos diabetiker. Den som lider av symptom i nedre extremiteterna ska utan tvekan kontakta sin egen diabetesskötare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Föreg​ående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  2.6.2020