Sår

Allmänt

Ett sår är en skada i huden eller slemhinnan. Oskadd hud skyddar vävnaderna under huden. Ibland kan också en liten stöt eller skada orsaka ett sår eller skada i hudens ytskikt. Det kan komma mycket blod också från ett litet sår.

När man sköter såret ordentligt så hjälper det såret att läka snabbare, hindrar att infektioner uppstår och det blir mindre ärr. I samband med ytliga sår i extremiteterna kan också nerv, sena eller blodkärl skadas.

Egenvård

Ytliga sår kan man sköta hemma. Såret är ytligt, om det inte går djupare än till fettvävnaden under huden och är högst 2 centimeter långt.

Blödningar kan stillas genom att trycka lätt där det blöder. Efter det ska såret rengöras med svalt, rinnande vatten och eventuella främmande föremål (glasskärvor, sand) ska lätt tas bort.

Sårets kanter sluts med fjärilsplåster eller sårtejp och efter det kan man för att skydda såret sätta ett torrt och rent förband. Sårområdet hålls rent och företrädesvis torrt (beroende på sårets storlek) på 3-7 dagar.

Sårförband kan man ha, om såret utsätts för smuts eller utsöndrar litet, men annars läker såret bättre utan ett värmande förband. Om det utsöndras litet vätska (gul eller grön) från såret, men området kring såret inte är rött och hettar, så räcker det med att sköta såret genom att duscha det dagligen. Såret läker på 2-3 veckor.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal om

  • det är fråga om annat än ett ovan beskrivet ytligt sår

Ett sår som kräver behandling är det bra att ta hand om genast, ändå senast inom sex timmar från att det uppstått för att minska infektionsrisken.

Kontrollera behovet av tetanusvaccination på din hälsocentral eller arbetshälsovård, särskilt om såret är väldigt smutsigt, om det finns mull, sand eller gödsel i såret eller i det som orsakat såret, eller såret har uppstått av ett bett. För smutsiga sår ges boosterdosen om mer än 10 år har gått sedan den sista vaccinationen. På grund av vaccinet, finns det inget behov av att söka akutvård, men det kan ges nästa arbetsdag på din hälsocentral.

Om du inte är säker på behovet av ett vaccin, kontakta din hälsocentral.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020