Rött/blodsprängt öga

Allmänt

Ett vanligt rött öga kan bero på att ögonen är torra, att man vakat, att man läst länge, att man arbetat vid dator eller alkoholbruk.

Orsaken kan även vara bindhinneinflammation orsakad av virus eller bakterie, sår​ighet orsakad av skräp eller flisa, allergi, kemisk irritation eller ultraviolett ljus. Till inflammationen hör i allmänhet sveda, varbildning, klåda, rinnande och känsla av skräp.

Sugillation är en blödning under bindhinnan, som täcker den vita ögonvitan. Ögats ögonvita är då kraftigt röd antingen helt eller delvis. Det kan vara förknippat med en känsla av skräp i ögat, men ingen egentlig smärta. Sugillation kan uppstå av sig själv eller av att man gnuggar ögat, skadar det eller i samband med ansträngning.

Ibland kan ett rött öga eller ett blodigt område bero på att ett slag träffat ögat, då kan skadan också vara djupare i ögat.

När ögontrycket ökar kan det orsaka smärta och rött öga.

Ett rött öga kan även bero på någon sjukdom i ögonvitan eller hornhinnan eller på annan inflammation. Då kan även synförmågan vara nedsatt och ögat kan vara ljuskänsligt.

Egenvård

Då orsaken till ett rött öga klart är någon lokal irritation (datorarbete, att man vakat, alkohol) så kan man på apoteket utan recept köpa ögondroppar som drar samman blodkärlen och använda det enligt produktbeskrivningen för det röda ögat

För ögontorrhet finns det skäl att använda produkter särskilt lämplig för det och allergiska ögonsymptom kan behandlas med antihistamin som kan köpas på apoteket. Apotekets personal hjälper till vid val av rätt produkt.

Smärtfri sugillation, som har uppstått utan särskilt slag eller skada blir bra av sig själv på några veckor.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, om

  • ett rött öga inte blir bra trots egenvård.
  • det uppstår misstankar om bakterieinflammation i ögat.

Om det till det röda ögat hör en skada, synen i ögat försvagas eller ögat värker, ska man genast kontakt hälso- och sjukvårdspersonal. Likaså ska man göra om man misstänker att metallskräp eller frätande ämne hamnat i ögat.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020