Panikattack

​Allmänt

En panikattack är en plötslig ångestattack eller attack av rädsla. Det kan höra många olika också svåra symptom till panikattacken till exempel hjärtklappning, bröstsmärta, andnöd, känsla av att kvävas eller svimma, yrsel, domningar i huden, skakningar, sveda, svettningar eller frossbrytningar, illamående eller magbesvär.

Den som fått en panikattack kan känna rädsla för att bli galen eller dö, overklighet, känsla av att bli främmande för sig själv eller att man förlorar kontrollen över sig själv. Attacken kan komma helt oväntandes eller den kan utlösas av någon skrämmande händelse eller sak. Stressande livssituationer kan utsätta en för panikattacker, för vissa kan attacken orsakas av folkträngsel till exempel i kassakön eller på bussen.

En panikattack utvecklas nästa alltid mycket snabbt och går snabbt över. Med panikstörning avses panikattacker som förekommer upprepade gånger.

Egenvård

Panikattacker är ofta väldigt skrämmande, men de är inte farliga och de går i allmänhet över av sig själv på mindre än en halvtimme. Första gången man får en attack, så kan upplevelsen också vara mycket ångestfylld.

Om symptombilden är bekant, kan en panikattack kontrolleras redan på förhand genom att lugna andningen och låta musklerna slappna av.

På längre sikt kan man få hjälp genom att se till att ha en god kost och motion, genom att öka informationen och diskutera med närstående eller med hjälp av utomstående diskussionshjälp.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal gällande symptom på panikattack,

  • när symptomen på panikattack kommer för första gången.
  • om panikattackerna kommer ofta.

På annat ställe i Hälsobyn

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020