Nässelutslag det vill säga urtikari

Allmänt

Nässelutslag är ett vanligt hudsymptom som det kan finnas en infektion bakom. Väldigt ofta förblir orsaken okänd. Akut nässelutslag (varar mindre än 2 månader) kan utlösas av något vanlig virus eller en allergisk reaktion, alkoholbruk, födoämne eller fysisk ansträngning.

Nässelutslag bildas av upphöjda svullnader på huden, som i enlighet med namnet påminner om när man bränt sig på en brännässla. Svullnaderna byter plats från ett hudområde till ett annat. De uppkommer snabbt och försvinner bort på ett par timmar, senast inom ett dygn.

Svullnaderna kliar mycket i början, men kliandet underlättar när svullnaderna börjar försvinna. Vanligen har man inga allmänna symptom (till exempel feber), men vid kraftiga nässelutslag kan det förekomma magsymptom.

Förutom utslagen på huden kan man ha symptom som svullnad i till exempel läpparna, tungan, ögonlocken eller extremiteterna. Angioödem är en fast, ofta smärtsam lokal svullnad, som uppstår snabbt.

Nässelutslag överförs inte från person till person.

Egenvård

För behandling av nässelutslag lönar det sig att använda antihistamin som tas via munnen under ett par veckor. Behandlingen kan fortsättas om symptom ännu finns. I allmänhet får man ingen hjälp av salvor. Antihistamin tar inte bort angioödem.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Om det till nässelutslagen hör andnöd, svullnad i ansikte, tunga, mun, eller svalg ska man genast uppsöka vård. Likaså om utslagen är vidsträckta och väldigt plötsliga. Vid nödsituation ska man alltid ringa nödnumret 112.

För​egående sida Nästa sida

 

Uppdaterad  3.6.2020