Näsblod

Allmänt

Näsblod kommer från blodkärlen i näsans slemhinna. I allmänhet börjar näsblodet i framdelen av näsans mellanvägg, men det kan också komma längre bakifrån.

Blödningen kan börja utan någon tydlig orsak, men vanligen är upphovet och det som utsätter för näsblod skador, kraftig snytning, att man gräver i näsan, främmande föremål, näsans torrhet, luftvägsinfektioner, nysning, bastubad, för stort alkoholbruk, läkemedel som utsätter för blödning (acetylsalicylsyra (ASA), antiinflammatoriska läkemedel, blodförtunnande läkemedel), vissa sjukdomar (till exempel högt blodtryck), förkalkning av blodkärlen och hög ålder.

Egenvård

För det första finns det skäl att lugna sig, fast det skulle kännas som om det kom mycket blod.

Näsan töms genom snytning, så att man får bort levrat blod. Efter det trycker man hårt på näsans sidor mot mellanväggen med tummen och pekfingret under 15 minuter. Framåtlutande sittställning är bäst, för då kan blodet inte rinna ned i svalget.

Det blod som eventuellt rinner ned i munnen eller svalget spottas ut, för om man sväljer blod så kan det orsaka illamående. På pannan eller nacken lägger man en ispåse omlindad i en handduk, för kyla drar samman blodkärlen. Frisk luft i rummet gör att man mår bättre.

Vård efter att näsblodet stillats

Efter näsblod ska man under några dagar undvika:

  • varm mat och dryck, kryddad mat
  • bastu och varma bad
  • gräva sig i näsan och snyta sig
  • tunga fysiska ansträngningar
  • användning av tobak och alkohol

Torra slemhinnor kan behandlas med A-vitamindroppar. En luftfuktare hjälper till att fukta rumsluften.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

  • Om blödningen inte slutar inom 15-20 minuter trots egenvård, finns det skäl att ta kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal
  • Om blödningen beror på läkemedel, lönar det sig att diskutera med den egna behandlande läkaren om byte av läkemedel eller minskad dos.
Föregående sida Nästa sida

 

Uppdaterad  3.6.2020