Muskelbristning och sendrag

​Allmänt

Muskelbristning betyder vävnadsskada i muskel orsakad av mekanisk kraft. Skadestället gör ont och det kan vara svullet och där kan vara blåmärke orsakat av blodutgjutelse. Vadmuskeln, lårmuskeln, biceps eller magmusklerna är de vanligaste platserna för muskelbristning.

Muskelkramper det vill säga sendrag kan uppstå i en trött muskel. Normalt förekommer de på natten. Ett sendrag kan utlösas av långvarig ansträngning eller överbelastning vid ansträngning. Sendrag kan även börja först efter ansträngning. Möjligheten till sendrag ökas av störningar i vätskebalansen och saltbalansen (till exempel kraftig svettning).

När man åldas blir man lättare utsatt för sendrag och vissa sjukdomar kan utsätta en för sendrag. Man finner inte alltid en orsak som förklaring. Vid sendrag dras muskeln plötsligt samman vilket orsakar svår smärta vid muskeln som dragits samman. Muskeln återgår snabbt, men kan vara öm ännu under längre tid. Typiska ställen där muskelkramp uppstår är hela de nedre extremiteterna, men de kan förekomma även på andra ställen.

Egenvård

För smärtbehandling av muskelbristning kan man ta smärtstillande läkemedel. Upphöjd ställning, kylbehandling och förband som lätt trycker på skadestället hjälper mot symptomen. Kylbehandling rekommenderas 15-20 minuter åt gången och upprepas med 1-2 timmars mellanrum.

Den bästa behandlingen av muskelkramper är att tänja muskeln försiktigt. Man kan även prova lätt massage. När man sköter vätske- och saltbalansen minskar kramperna. Vissa får hjälp av magnesiumpreparat.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Om styrkan i muskeln har försvagats, smärtan känns hård eller man kan känna en tydlig grop i muskeln, då finns det skäl att uppsöka hälso- och sjukvårdspersonal för bedömning.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020