Insektsbett och stick

Allmänt

Insektsbett är vanligen ofarliga för människan, men de kan förorsaka en överkänslighetsreaktion. Bettområdet på huden kan även bli infekterat. På bettområdet syns det ofta en rodnande svullnad på huden. Mitt på bettområdet kan det finnas en liten blodutgjutning.

 

Mygg, knott och svidknott, bromsar, älgflugor

Efter ett myggbett uppstår det genast en svullnad, som försvinner av sig själv på ett par timmar. För de som är överkänsliga mot mygg kan bettet inom ett dygn orsaka ett långdraget, kliande nässelutslag, som kan vara i dagar eller till och med en vecka. Det kan till och med förekomma blåsor.

Ett knottbett orsakar en blodutgjutelse under huden och runt det ett rött och något svullet område. Betten bränns och kliar kraftigt och på grund av att man kliar så blir de lätt infekterade. Knott och svidknott biter lätt också under kläder. Allergi mot deras bett är mycket ovanligt. Knott kan sprida harpest. Myggmedel hjälper inte.

Reaktionen av ett bromsbett är ofta urticaria och lokal svullnad, även av hela extremiteten. Bromsar kan sprida harpest och sällan borrelios.

Älgflugor söker sig i huvdsak till hårbotten och under kläder. På bettområdet uppkommer små, röda bulor, som också kan vara. De kan finnas kvar i veckor, till och med månader.

Egenvård

Reaktioner orsakade av insekter kan behandlas med antihistamin som tas genom munnen, hydrokortisonsalva på huden eller produkt som innehåller antihistamin. Om stickstället är infekterat, kan man använda antimikrobisk kräm för det, vilket kan köpas på apoteket. Apotekets personal hjälper till att välja rätt produkt. Smärta och klåda kan lindras med kylomslag eller med svalkande gel.

Om man känner till tidigare kraftiga överkänslighetsreaktioner, är det viktigt att förebygga möjligheten till överkänslighetsreaktion (anafylaxi) genom att undvika det som orsakar reaktionen och hålla den eventuellt tidigare ordinerade adrenalinsprutan (Jext eller EpiPen autoinjektor) med sig.

Adrenalinsprutan (Jext- eller EpiPen autoinjektor) som innhåller adrenalin och är färdig att användas och ska genast stickas i lårets (eller överarmens) muskel enligt förpackningens anvisningar. Onödig användning av spruta har inte orsakat några andra olägenheter annat än ökad puls för ett tjutal minuter. Det skulle vara vettigt att bära med sig två adrenalinsprutor. Behandlingen kan kompletteras med astmaläkemedel som öppnar, antihistamin och kortisontabletter. (Terveyskirjasto)

Det är också bra att ha med sig ett eventuellt SOS-pass, där man har markerat allergier.

Getingar, bin, humlor

Stick av geting och bi orsakar som förgiftningsreaktion en smärtsam lokal rodnad och svullnad. Allergiska reaktionens symptom är svullnad och nässelutslag på stickstället och runt det, i kraftiga reaktioner kan det uppstå svullnader långt utanför stickstället.

Det kan även uppstå livsfarliga anafylaktiska överkänslighetsreaktioner (blodtrycksfall, illamående, till och med medvetslöshet). De följande reaktionerna orsakade av stick kan vara oanade. Getingallergiker är normalt inte allergiska mot bins gift och tvärtemot. Allergi mot humla är väldigt ovanligt.

Egenvård

För allergiska reaktioner kan man ta antihistamin och kortisontabletter (till exempel tabletter i Kyypakkaus). På stickstället placeras ett kallt omslag eller kylpåse, och stickstället ska vilas, så att giftet inte sprider sig mer. Den eventuella gadden kan man ta bort, så att inte hela giftpåsen hinner sugas in i huden. Myggmedel har ingen effekt.

Om man känner till tidigare kraftiga överkänslighetsreaktioner, är det viktigt att förebygga möjligheten till överkänslighetsreaktion (anafylaxi) genom att undvika det som orsakar reaktionen och hålla den eventuellt tidigare ordinerade adrenalinsprutan (Jext eller EpiPen autoinjektor) med sig.

Adrenalinsprutan (Jext- eller EpiPen autoinjektor) som innhåller adrenalin och färdig att användas ska genast stickas i lårets (eller överarmens) muskel enligt förpackningens anvisningar. Onödig användning av spruta har inte orsakat några andra olägenheter annat än ökad puls för ett tjutal minuter. Det skulle vara vettigt att bära med sig två adrenalinsprutor. Behandlingen kan kompletteras med astmaläkemedel som öppnar, antihistamin och kortisontabletter. (Terveyskirjasto)

Det är också bra att bära med sig ett eventuellt SOS-pass, där man har skrivit upp allergierna.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att ringa till nödnumret 112 med anledning av insektsstick eller bett, om

  • det efter sticket eller bettet uppstår andnöd, känsla av svullnad i svalget eller svullnad i ansiktsområdet.
  • personen har fått flera stick i hals- och ansiktsområdet.

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal om,

  • det har blivit ett enstaka stick eller bett i området vid munnen eller halsen
  • det finns flera stickställen på andra platser än i ansiktet och halsen
  • det är frågan om ett litet barn eller en äldre person

När man misstänker att någon blivit biten av en huggorm ska man genast ta kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal.

På annat ställe i Hälsobyn

 

Uppdaterad  3.6.2020