Hyperventilation det vill säga förhöjd andning

​Allmänt

Vid hyperventilation andas en person oftare än nödvändigt. Andningen är överaktiv (för snabb och oregelbunden eller för djup).

Hyperventilation kan utlösas av många olika anledningar såsom stress. Det är fråga om hyperventilationssyndrom då tillståndet är återkommande och det hör typiska symptom till det.

Symptomen som hör till hyperventilation kan vara många olika såsom känsla av att kvävas, svårighet att andas, känsla av ångest i bröstet, ojämn andningsrytm eller att man kippar efter andan, bultande och bröstkänslor, domningar och stickningar, yrsel, huvudvärk, synstörningar, koncentrationssvårighet, ångest och rädsla för döden, matthet, skakningar och känslan av en klump i halsen.

Egenvård

Om man har haft hyperventilationsanfall tidigare också och symptomen är bekanta, kan man försöka att kontrollera anfallet med olika avslappnande och lugnande övningar. Det är viktigt att närstående känner igen och förstår symptomen och kan lugna personen som har symptom. Olika kamratstödgrupper kan vara till hjälp på längre sikt.

Nuförtiden rekommenderas inte att man ska andas i en papperspåse vid behandling av hyperventilation.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Då hyperventilationssymptomen uppkommer första gången eller tydligt avviker från tidigare symptom, är det bra att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal för bedömning av situationen.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020