Hosta

Allmänt

Hosta är i allmänhet ett symptom som har samband med infektion i luftvägarna och orsakas av ett virus. Hosta som hör ihop med förkylning kan bero på akut luftrörskatarr. Till luftrörskatarren kan det också höra snuva, halsont eller att rösten är hes.

Hostan är vanligen torr, litet slem avsöndras. Då hostan drar ut på tiden ökar också slembildningen. Akut bronkit blir i allmänhet bättre på några veckor då förkylningen går över. Hostmediciner snabbar inte på tillfrisknandet, men de kan göra att man känner sig bättre och till exempel har lättare att somna. Antibiotika hjälper inte mot virusinfektioner.

Orsakerna till långdragen hosta (över 8 veckor) är många. I bakgrundern kan det finnas bihåleinflammation, astma, refluxsjukdom, kronisk bronkit, rökning, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), irritationer orsakade av olika kemikalier eller läkemedel, organiska orsaker eller till och med en vana att hosta.

Egenvård

Det kan vara lättare att hosta upp segt slem om man andas in ånga och ser till att dricka tillräckligt mycket, då hålls slemhinnorna fuktiga. Om hostan irriterar mycket när man ligger så lönar det sig höja sänggaveln litet. Hostmediciner förkortar inte sjukdomstiden, men de kan göra att det känns bättre och att man inte hosta så mycket på natten. Eventuella irritament (till exempel rökning, kall uteluft) är det bra att undvika.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, om

  • det till hostan hör avvikande andnöd, bröstsmärtor, hög feber eller att allmäntillståndet tydligt blir sämre.
  • upphostningarna är blodiga.
  • hostan håller redan på att bli bättre och plötsligt blir symptomen värre med hög feber.
  • orsaken till hostan är ett främmande föremål eller misstanke om främmande förmål.

Om det i den närmaste kretsen finns en person som haft tuberkulos under de senaste månaderna så är det bra att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal redan vid kortvarig hosta.

Föregående sida
 

Uppdaterad  3.6.2020