Förstoppning

Allmänt

Normalt töms en frisk människas tarm med 8-72 timmars mellanrum. Förstoppning talar man om, om avföringsgångerna är färre än tre gånger på en vecka och tömningen av tarmen vid flera tillfällen är svår på grund av att avföringen är så fast.

För litet motion, att man dricker för litet vätska, att man får i sig för litet fibrer, några läkemedel, vissa ämnesomsättningssjukdomar, tumörer, anorexi eller tarmarnas funktionella orsaker kan leda till förstoppning.

Egenvård

I första hand baseras behandlingen av förstoppning på ändringar i levnadssätt och kost. Man ska se till att få i sig tillräckligt med fibrer och vätska i kosten. Regelbunden motion och regelbunda tömningar av tarmen underlättar magens funktion och förebygger förstoppning.

Plötsliga, kortvariga förstoppningar kan behandlas med läkemedel som påskyndar tarmens funktion tillfälligt under några dagar. För behandling av förstoppning som varar längre tid lämpar sig olika förstoppningsläkemedel som ökar tarmens innehåll.

Läkemedel som ökar tjocktarmens vätska kan användas för seg förstoppning, men de är inte avsedda för regelbundet bruk. Det lönar sig att fråga apotekspersonalen om hjälp vid valet av rätt förstoppningsläkemedel och följa förpackningsanvisningen.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, om

  • det till förstoppningen hör tydligt blodig avföring.
  • det till förstoppningen hör odefinierbara magsmärtor, viktnedgång, tömningssmärtor och ständig trötthet.
  • förstoppningen tydligt beror på läkemedel som är i bruk eller förstoppningen trots egenvård stör det vardagliga livet.
Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020