Fästing

Allmänt

En fästing är ett mörkt spindeldjur på några millimeter. Fästingar finns runt omk​ring i Finland med undantag för de norra delarna. Fästingar finns oftast i gräsområden, buskage, gräsmark och markvegetationen. Spindeln kan man få på huden även via ett djur. Fästingar förekommer i Finland från april till november.

En liten del av fästingarna kan smitta människan med olika sjukdomar, till exempel borrelios (Lyme borrelios), fästingburen hjärninflammation (TBE) eller sällan harpest (tularemi). För fästingburen hjärninflammation finns vaccin.

Ett fästingbett orsakar i allmänhet 1-2 centimeter stora kliande, upphöjda, röda knölar. Vid eventuell borreliossmitta uppstår en rödaktig ring runt bettet efter några dagar eller först efter en månad. Den rödaktiga ringen kan bli 5 centimeter eller upp till 10 centimeter stor.

Egenvård - Fästingborttagning

En fästing ska man helst inte ta på med bara händer, utan man borde använda skyddshandskar för att förhindra smitta. Med fästingborttagare eller fingrarna tar man tag i fästingen så nära huden som möjligt. Fästingen tas bort genom att snurra den och dra uppåt med jämn kraft. Man ska undvika att skaka,riva och repa så att sugsnabeln inte lossnar och blir kvar i huden. Om fästingen går sönder kan det utsätta för sjukdomar som fästingen sprider. Alla del av fästingen som finns kvar i huden försvinner vanligtvis spontant med sårutsöndringen.

Efter borttagning rengörs bettområdet omsorgsfullt, huden kan också desinficeras. Händerna ska tvättas noga med tvål och vatten efter fästingborttagningen.Den borttagna fästingen ska också förstöras ordentligt, till exempel genom att bränna, men med brandsäkerhet i åtanke.

När man rör sig i gräsmarker lönar det sig att använda stövlar och det är bra att dra strumpskaften på byxbenen. Det lönar sig att hålla markvegetationen kort i trädgården. Det är bra att skaka av kläderna ordentligt innan man går in.

Det är bra att använda fästingmedel, i synnerhet om det finns djur i omgivningen. Det finns skäl att göra en fästingkontroll varje kväll både på människor och på husdjur, om man rör sig i ett fästingområde.

Det finns vaccin mot hjärninflammationen som fästingen sprider och som rekommenderas i synnerhet för personer som rör sig i fästingområden.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det är bra att håll ett öga på bettstället under några veckor. Om det runt bettstället bildas ett stort, ringformat, rött (mitt i det röda kan det vara ljusare hud) eksemområde, ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

Om det veckor efter fästingbettet uppstår odefinerbar feber, ledsymptom, muskelsvaghet, illamående och förlamningssymptom så ska man också snabbt kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

Man behöver inte besöka hälso- och sjukvårdsmottagning efter ett fästingbett utan symptom eller efter fästingborttagning. Om man inte får bort fästingen hemma med hjälp av ovanstående anvisningar, är det viktigt att kontakta sjuksköterskans mottagning inom 24 timmar.

Gravida rekommendreras att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal efter ett fästingbett för bedömning av situationen.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020