Allergiska ögonsymptom

Allmänt

Allergiska ögonsymptom kan vara allergins enda symptom. Till symptomen hör ofta snuva och mer sällan astmasymptom. Ögonen kliar och är röda, rinner och kan bli variga, ögonlocken kan svullna. Ibland kan det förekomma ljuskänslighet.

Bindhinneinflammation i ögat är den vanligaste allergiska ögonsymptomen. Den beror på allergener i omgivningen, som pollen, damm från djur, dammkvalster eller mögelsporer, det kan sen vara säsongsartat eller året runt. En del allergier beror på kosmetika, nickel eller lokalt använd ögonmedicin. Allergiska ögonsymptom har även samband med atopi.

Vid lindriga inflammationer är synen vanligen normal. Målsättningen är att inflammationen lugnas i ett tidigt skede och att man hindrar ​ytterligare problem som hotar synen, och ögontorrhet.

Egenvård

På apoteket kan man utan recept köpa antihistamintabletter, som vanligen underlättar symptomen. Dessutom kan man använda antihistamindroppar eller ögondroppar avsedda för behandling av allergi. Apotekspersonalen ger råd vid valet av rätt produkt.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal om

  • synförmågan har försämrats eller man känner smärta i ögonområdet.
  • symptomen inte underlättar på några dagar trots egenvård.
  • Man ska undvika att gnugga ögonen, för det kan orsaka ögoninflammation. Ett inflammerat öga varar, rinner och är rött. Det kan kännas som om man har något i ögat och det kliar. Även ögonlocken kan svullna. Om det är frågan om en inflammation inuti ögat, inflammation i ögonhålan eller inflammation av hornhinnan ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal för att få noggrannare anvisningar.
Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  2.6.2020