Allergisk snuva

Allmänt

Allergisk snuva orsakar nysningar, nästäppa och klåda. Näsan kan rinna vattnigt och klart. Vanliga symptom är att ögonlocken sväller, kliar och blir röda. En del av allergiska personer får astmasymptom.

Allergiska symptom beror på överkänslighet bl.a. mot pollen och djur. Utsätts man för tobaksrök ökar det risken för att man blir allergisk.

En pollenallergiker kan få symptom av allergener som korsreagerar med födoämnen som till exempel frukter, kryddor, rotsaker, nötter (klåda i munnens slemhinnor och läppar).

Egenvård

På apoteket kan man utan recept köpa antihistamintabletter som i allmänhet underlättar symptomen. Symptomen kan man även lindra genom läkemedel som sprayas in i näsan. Apotekspersonalen ger råd vid valet av rätt produkt. För ytterligare behandling kan man även använda nässköljningskanna.

Om symptomen är svåra, kan det vara bra att undvika det som orsakar allergi. Det enda sättet att förebygga att allergisk snuva utvecklas är att undvika rökning och sluta röka. Om allergisymptom förekommer vid upprepade tillfällen under pollenperioder, kan allergimedicinering påbörjas på förhand.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

  • Om symptomen inte håller sig borta genom egenvård eller orsaken till att allergin inte hittas och allergisymptomen drar ut på tiden, finns det skäl att kontakta hälso- och sjukvårdspersonal, antingen för effektivare medicinering eller för allergitest.
  • Om det till symptomen hör andnöd eller svullnad i mun, svalg eller slemhinnor, ska man genast ge sig iväg för vård.
  • Om man som bakomliggande sjukdom har astma eller någon annan lungsjukdom, ska man följa den behandlande läkarens ordinationer.

På annat ställe i Hälsobyn

Föregåend​​e sida Nästa sida
 

Uppdaterad  2.6.2020