Ögoninflammation (inflammation i bindhinnan, konjuktivit)

Allmänt

Bindhinneinflammation är den vanligaste ögoninflammationen orsakad av virus, bakterie eller svamp. Bindhinnan är ögats yttersta, genomskinliga del, som täcker ögats ögonvita. Det som utlöser inflammationen kan vara till exempel ett skräp i ögat, nedsatt immunförsvar, ögontorrhet eller allergi.

Ett inflammerat öga varar, rinner och är rött. Det kan kännas som om man har skräp i ögat och det kliar. Även ögonlocken kan svullna.

Andra inflammationer i ögat är:

  • Hornhinneinflammation (keratit) I allmänhet orsakad av virus (till exempel herpes). Ögat är känsligt för ljus och det rinner klara tårar.
  • Ögonlocksinflammation (blefarit) Symptomen är ögonlockets svulland och rodnad. Till ögonlocksinflammation hör ofta anlag för atopi och allergi.
  • Regnbågshinneinflammation (irit) Den färgade delen av ögat blir inflammerad och den vita delen är helt och hållet röd. Symptomen är smärta och ljuskänslighet. Pupillerna kan vara olika stora.
  • Inflammation i ytskiktet i ögats ögonvita (episklerit) och inflammation i ögats ögonvita (sklerit) I inflammation i ytskiktet är symptomen smärta i ögat, känslighet mot luftströmmar och rodnad i en sektor.
  • Inflammation i ögats inre delar (endoftalmit) Allvarligt tillstånd som hotar synen. Synförmågan ofta betydligt nedsatt, kraftig rodnad i ögat och ögat rinner mycket. Kan höra till skada eller tillstånd efter operation.
  • Varig bindvävsinflammation i ögonlocken (preseptal cellulit)Symptomen är kraftig svullnad runt ögat, smärta och rodnad i ögat, ömhet i området kring ögonlock och kinder.
  • Inflammation i ögonhålan (orbital cellulit)Tillstånd som hotar syn och liv. Symptomen är försvagad synskärpa och blindhet, kraftig svullnad och smärta i ögonområdet, ögat skjuts framåt, ögats rörelsebegränsning. Tydlig nedgång i allmäntillståndet. Kan vara förknippat med infektion i övre luftvägarna.

Egenvård

Lindrig bindhinneinflammation i samband med förkylning eller snuva lättar i allmänhet av sig själv på några dagar utan antibiotikabehandling. Varet som utsöndrats när ögat varar kan tas bort genom att lätt skölja ögat.

Symptom på tydlig allergisk bindhinneinflammation kan behandlas med antihistaminläkemedel. Apotekets personal hjälper vid behov vid val av produkt.

När ska man kontakta hälso- och sjukvårdspersonal?

Det finns skäl att vara i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal, om

  • inflammationen inte blir bättre på några dagar trots egenvård.
  • det värker mycket i ögat och synförmågan är nedsatt.

Om symptomen är exceptionellt kraftig svullnad, rodnad eller utsöndring eller personens allmäntillstånd är sämre än normalt, kan det vara fråga om inflammation i ögats inre delar, inflammation i ögonhålan eller hornhinneinflammation. I dessa situationer ska man genast kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

Föregående sida Nästa sida
 

Uppdaterad  3.6.2020