Bedömning av vårdbehovet

Tillsammans med klienten bedöms hur allvarligt ett akut symtom är och eventuellt behov av jourvård.

​​​​​​​

Med bedömning av vårdbehovet under jourbesöket avses en situation där man bedömer, om det för utredning av det akuta hälsoproblemet behövs brådskande undersökningar och vård inom hälso- och sjukvården.

Jourvård betyder bedömning och vård som krävs för ett akut insjuknande, en skada eller en kronisk sjukdom som förvärras, vilket förutsätts ske omedelbart eller i allmänhet inom ett dygn. Det är frågan om en situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

I bedömningen av vårdbehovet deltar alla som hör till vårdkedjan från patienten och patientens närstående till hälsovårdspersonalen och nödcentralsoperatörerna, som patienten är i kontakt med. För att stödja klientens eget beslutsfattande behövs i fortsättningen lättanvända och tillgängliga elektroniska verktyg förutom jourhavande hälsorådgivning per telefon.​

Nästa sida​


 

Uppdaterad  2.6.2020