Bedömning av vårdbehovet

Tillsammans med klienten bedöms hur allvarligt ett akut symtom är och eventuellt behov av jourvård.

Med bedömning av vårdbehovet under jourbesöket avses en situation där man bedömer, om det för utredning av det akuta hälsoproblemet behövs brådskande undersökningar och vård inom hälso- och sjukvården.

Jourvård betyder bedömning och vård som krävs för ett akut insjuknande, en skada eller en kronisk sjukdom som förvärras, vilket förutsätts ske omedelbart eller i allmänhet inom ett dygn. Det är frågan om en situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.

I bedömningen av vårdbehovet deltar alla som hör till vårdkedjan från patienten och patientens närstående till hälsovårdspersonalen och nödcentralsoperatörerna, som patienten är i kontakt med. För att stödja klientens eget beslutsfattande behövs i fortsättningen lättanvända och tillgängliga elektroniska verktyg förutom jourhavande hälsorådgivning per telefon.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä