Saker att tänka på vid jourbesöket

Jourbesöket omfattar många situationer som man bör vara medveten om vid jourbesöket.

Jourbesöket förknippas med många uppfattningar och saker som du kanske funderar på när du åker till jouren och under jourbesöket. Sådana kan till exempel vara om du får mat vid jouren eller varför du behöver vänta vid jouren? Nedan har vi samlat information om saker som det är bra att vara medveten om när du själv eller en anhörig uppsöker jouren.

Bedömning av vårdbehov och skyndsamhet

Vid jouren görs alltid en bedömning av behovet av vård, även om klienten har ringt till hälsorådgivningen innan han eller hon uppsöker jouren. Man gör så eftersom det inte är möjligt att noggrant bedöma alla akuta hälsoproblem på telefonen utan att träffa kunden. Kundens tillstånd kan också ha förändrats under resan. Om klientens hälsoproblem kräver vård vid jouren, fastställs vårdens skyndsamhet och vilka resurser som behövs för vården enligt gällande anvisningar.

Väntandet

Det är svårt att förutse antalet klienter som behöver vård, vilket ibland kan leda till långa köer vid jouren. Köer orsakas till exempel av de första höstdagarna med halka då antalet olyckor ökar och olika luftvägsinfektions- och magsjukeepidemier sprids.

När man uppsöker jouren är det bra att vara förberedd på att man måste vänta på sin tur. Vårdpersonalen vid jouren gör alltid sitt bästa för att sköta patienterna smidigt och inom rimlig tid. Personalen på jouren finns till för klienterna.

Måltider

Vid de flesta jourer kan man köpa mellanmål och något att dricka. I vissa situationer förutsätter de undersökningar som behöver göras att klienten är på fastande mage och därför bör du alltid kolla med vårdpersonalen om du får äta och dricka normalt. I allmänhet kan du ta hemläkemedel vid vanlig tid.

Användning av mobiltelefon och fotografering

Vanligtvis kan man använda mobiltelefonen på jouren. Det är dock förbjudet att ta bilder på andra än offentliga platser, liksom att lägga upp bilder på andra personer på exempelvis sociala medier utan deras tillåtelse.

Ledsagare och anhöriga

Vid behov kan man ta med en ledsagare eller personlig assistent till jouren. Man kan dock vara tvungen att begränsa antalet ledsagare och till vissa vårdutrymmen på jouren får ledsagare inte följa med alls.

Anhöriga kan höra efter hur vården fortlöper per telefon. Informationen vidarebefordras inte till andra. I allmänhet har jourerna inga egentliga besökstider, men det är skäl att undvika besök av andra än närstående.

Säkerhet

Störande och våldsamt beteende är inte tillåtet vid jouren. På jouren finns en väktare på plats för att trygga klienternas och personalens säkerhet. Väktarna har rätt att avlägsna personer som orsakar störningar från jourmottagningarna.

akut; väntetid; ätande; anhöriga

Kyllä

Uppdaterad  10.6.2022