Agera i nödsituation

Det blir lättare att agera i verkliga situationer som kräver nödhjälp och första hjälpen om man har förberett sig.

Gör en bedömning av situationen

När du kommer till platsen först borde du kunna göra en bedömning av situationen, av vad som har hänt. Om det på platsen också finns andra som kan hjälpa till, är det bäst att den med mest erfarenhet börjar styra aktiviteterna. Den som är leder situationen bildar sig snabbt en bild av det som hänt och reder ut behovet av tilläggshjälp och första hjälpen.

Ring nödnumret

Till nödnumret ringer man i akuta, verkliga situationer då liv, hälsa, miljö eller egendom är i fara eller hotat eller om det finns skäl att misstänka sådant.

När du ringer nödnumret 112

  • svara på de frågor som nödcentralsoperatören ställer till dig
  • agera i enlighet med de anvisningar som ges
  • avsluta samtalet först när nödcentralsoperatören låter dig göra det

Genom att agera så här försäkrar du dig om att hjälpen snabbt kommer till platsen!

Rädda de som är i fara och förhindra ytterligare olyckor

Efter bedömning av situationen och nödmeddelandet ska man först rädda de som är i livsfara och efter det reda ut eventulla risker för ytterligare olyckor. Kom ihåg att agera med omdöme, så att du inte äventyrar dig eller någon annans säkerhet, liv eller hälsa!

Ge den första hjälpen som behövs

Alla skadade och de som fått ett sjukdomsanfall ska undersökas för att bedöma behovet av första hjälpen. När man ger första hjälpen är det viktigt att säkerställa syretillförseln det vill säga andningen och blodcirkulationen och ge den livräddande första hjälpen till den som drabbats innan professionell hjälp kommer till platsen. Noggrannare anvisningar för första hjälpen finns på Finlands Röda Kors första hjälpen -anvisningar.

På annat ställe i Jourhuset

I Jourhusets del Till jouren? hittar du förutom andra webbkurser dessutom webbkursen Stanna och hjälp vid en olycksplats med vars hjälp du kan förbättra dina färdigheter att agera vid en trafikolyckssituation.

Uppdaterad  1.5.2021

Kyllä