Till jouren?

​​​​​​​​​​​​​​Kuva​​​​Otsikko​Linkki (tekstinä)
​Bedömning av vårdbehovet/paivystystalo/sv/till-jouren/bed%C3%B6mning-av-v%C3%A5rdbehovet
​Giftinformationscentralen​/paivystystalo/sv/till-jouren/giftinformationscentralen
​Jourhavande hälsorådgivning/paivystystalo/sv/till-jouren/jourhavande-h%C3%A4lsor%C3%A5dgivning​
Kom ihåg innan du beger dig till jouren!​​/paivystystalo/sv/till-jouren/kom-ih%C3%A5g-innan-du-beger-dig-till-jouren
​Agera i nödsituation/paivystystalo/sv/till-jouren/agera-i-n%C3%B6dsituation​
Finlands Röda Kors första hjälpen -anvisningar​​/paivystystalo/sv/till-jouren/finlands-r%C3%B6da-kors-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-anvisningar
​Egenvårdsanvisningar​/paivystystalo/sv/till-jouren/egenv%C3%A5rdsanvisningar
Resenärers hälsa​/paivystystalo/sv/till-jouren/resen%C3%A4rers-h%C3%A4lsa
​Webbkurser i första hjälpen

​/paivystystalo/sv/till-jouren/webbkurser-i-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen
​Moduulin asetukset​​
​Palstoja (1-4)​2
​Aakkosjärjestys (Kyllä​​​/Ei)Ei
​​
​​


Uppdaterad  2.6.2020