Till jouren?

​KuvaOtsikkoLinkki (tekstinä)
Bedömning av vårdbehovet/paivystystalo/sv/till-jouren/bed%C3%B6mning-av-v%C3%A5rdbehovet
Giftinformationscentralen/paivystystalo/sv/till-jouren/giftinformationscentralen
Jourhavande hälsorådgivning/paivystystalo/sv/till-jouren/jourhavande-h%C3%A4lsor%C3%A5dgivning
Kom ihåg innan du beger dig till jouren!/paivystystalo/sv/till-jouren/kom-ih%C3%A5g-innan-du-beger-dig-till-jouren
Agera i nödsituation/paivystystalo/sv/till-jouren/agera-i-n%C3%B6dsituation
Finlands Röda Kors första hjälpen -anvisningar/paivystystalo/sv/till-jouren/finlands-r%C3%B6da-kors-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen-anvisningar
Instruktioner för egenvård i akuta hälsoproblem/paivystystalo/sv/till-jouren/instruktioner-för-egenvård-i-akuta-hälsoproblem
Resenärers hälsa/paivystystalo/sv/till-jouren/resen%C3%A4rers-h%C3%A4lsa
Webbkurser i första hjälpen/paivystystalo/sv/till-jouren/webbkurser-i-f%C3%B6rsta-hj%C3%A4lpen
Moduulin asetukset
Palstoja (1-4)2
Aakkosjärjestys (Kyllä/Ei)Ei

Uppdaterad  2.6.2020