Till vilken jour?

Det finns ännu många lokala skillnader i jourtjänster.

När man behöver hjälp för ett akut hälsoproblem, är det viktigt att försäkra sig om hur jourbehandlingen i det egna området är organiserad. Om du är osäker vart du borde åka, kan du alltid ringa till hälsorådgivningen i ditt eget område.

På hälsocentralen eller -stationen sköter man akuta hälsoproblem och små skador som uppstått vid olycka. Hälsocentralerna och -stationerna är i regel öppna mellan kl 8 - 16.

På jouren sköter man symptom och skador som kräver brådskande vård, vars vård inte kan flyttas till följande dag. Jourerna är öppna alla tider på dygnet.

Då du reser utanför din egen hemkommun får du vård av förstahjälpskaraktär på närmaste enhet som erbjuder akut vård.

Vid nödsituation ska man alltid ringa nödnumret 112!

Du kan söka efter kontaktuppgifter till hälsocentralen eller jouren i din egen ort till exemel på

Nationell servicehandledning

För akut hjälp i serviehandledning utvecklas nya elektroniska verktyg.

Uppdaterad  1.5.2021

Ei