Vid mottagningen på jouren

Vid jouren sker undersökningen och vården av patienten på läkarens eller sjukskötarens mottagning.

Sjukskötarens mottagning

På sjukskötarens mottagning kan man vårda lindriga skador och till exempel klienter som lider av luftvägsinfektioner. Sjukskötaren vårdar klienten på egen hand vid mottagningen, men sjukskötaren har alltid möjlighet att konsultera en läkare.

Läkarens stöd behövs till exempel då klientens vård kräver receptmedicinering.

Läkarens mottagning

Läkarens mottagning på jouren är likadan som på annat håll i hälso- och sjukvården. Läkaren intervjuar och undersöker patienten i mottagningsrummet eller vid bäddplatsen, bekantar sig eventuellt med resultaten från på förhand tagna blodprov och patientens sjukdomshistorik, samt försöker ställa en diagnos på basis av symtomen och undersökningarna.

Vid jouren koncentrerar man sig på att vårda akuta symtom eller skador.

På jourmottagningen har man i allmänhet inte möjlighet att sätta sig in i vården av patientens långtidssjukdomar, planera omfattande undersökningar eller göra vårdplaner. Om besväret förutsätter fortsatta undersökningar, ber man patienten ta kontakt med den egna hälsocentralen för fortsatt vård.

Bilddiagnostiska undersökningar kräver remiss

Bilddiagnostiska undersökningar som behövs för att reda ut symtom sker oftast efter att patienten varit på läkarens mottagning, eftersom man behöver en läkarremiss för röntgen- och andra bilddiagnostiska undersökningar. Sjukskötaren har inte befogenheter att planera bilddiagnostiska undersökningar.

sjukskötare; mottagning; läkaren; skada; ingrepp; undersökning; symtom

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022