Under uppföljning på jouren

Förutom undersökningar, mottagning och ingrepp kan vården av ett besvär kräva att patientens tillstånd övervakas på jourpolikliniken.

Ibland syns effekterna av vårdingrepp och medicinering som getts först efter en viss tid. Det kan också vara så att man måste övervaka hur klientens symtom utvecklas, så att man ser om patientens tillstånd förbättras eller försämras.

Övervakningen kan ur patientens synvinkel kännas onödig och det känns som om ingenting händer på jouren. Patienter som övervakas kan beroende på hur de mår vänta i sittaulan eller i ett separat uppföljningsrum.

Patienter som övervakas är ofta på arbetslistan för den läkare som behandlar dem, men under övervakningen kan läkaren ta emot andra patienter. Sjukskötarna övervakar hur de patienter som övervakas mår och rapporterar till den behandlande läkaren om det sker förändringar i patientens tillstånd.

Det är bra om en patient som övervakas själv aktivt berättar om det sker förändringar i hälsan. Även när den vård som getts har en inverkan och tillståndet förbättras.
hälsan; medicin; akutvård; övervakning; uppfjölning

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022