Ankomst till jouren

Till jouren anländer man antingen på egen hand, assisterad av någon eller med akutvården.

Klienter som behöver akut vård kommer ofta till jouren med ambulans med akutvårdspersonalen. Det är dock inte ovanligt att en klient som behöver akut vård kommer till akuten självständigt eller med hjälp av en ledsagare.

I livshotande situationer är det alltid bättre att ringa nödnumret 112, istället för att på egen hand försöka ta sig till jouren.

Man försöker göra ingångarna till jourerna så framkomliga som möjligt och skyltarna så tydliga, att även den som kommer för första gången vet hur man ska agera och vart man ska gå.

obehindrat; ambulans; ankomst; akut

Kyllä

Uppdaterad  20.6.2022