Nödcentralen bedömer behovet av hjälp

Nödcentralen fungerar som den första officiella länken för att få hjälp och den tar emot meddelandena, ger instruktioner och skickar professionell hjälp vid behov.

Man ska alltid ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer där liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns misstanke om det.

Det finns bara ett nödnummer i Finland, 112.

Du kan även ringa nödnumret 112 från ett utländskt mobiltelefonabonnemang. Du behöver inget separat riktnummer. Det allmänna nödnumret fungerar avgiftsfritt utan riktnummer även i alla EU-länder.

Ring nödnumret

Om nödnumret tillfälligt är överbelastat, lägg inte på luren! Du hör en inspelning som uppmanar dig att vänta en stund på linjen. Nödsamtalen besvaras så snabbt som möjligt och alltid i den ordning de kommer.

När du ringer nödnumret:
  • Svara på frågorna
  • Följ de anvisningar som ges
  • Avsluta samtalet först när du fått lov att göra det

Under samtalet bedömer nödcentraloperatören hur brådskande hjälpbehovet är utifrån den mottagna informationen och skickar korrekt och lämplig hjälp till platsen. Nödcentralen har ingen allmän skyldighet att skicka en akutvårdsenhet till platsen varje gång, utan beslutet baserar sig på en riskbedömning.

Akutvårdens skyndsamhetsklasser

Haitarin otsikkotaso3
A-uppdrag

Ett akutvårdsuppdrag med hög risk, där det finns anledning att utifrån de preliminära eller händelseuppgifterna misstänka att den hjälpbehövande personens grundläggande livsfunktioner är direkt hotade.

Detta är ett brådskande uppdrag och man försöker nå den hjälpbehövande personen omedelbart. Körningen utförs som en larmkörning.

B-uppdrag

Antagligen ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag med hög risk, men det är okänt hur allvarlig störningen i patientens grundläggande livsfunktioner är.

Detta är ett brådskande uppdrag och man försöker nå den hjälpbehövande personen omedelbart. Körningen utförs som en larmkörning.

C-uppdrag

Patientens tillstånd är stabilt eller störningen i patientens grundläggande livsfunktioner är lindrig, men tillståndet kräver en snabb bedömning av den prehospitala akutsjukvården.

Detta klassas som ett övrigt brådskande uppdrag och man försöker nå den hjälpbehövande personen inom 30 minuter efter att nödsamtalet mottagits. Körningen utförs inte som en larmkörning.

D-uppdrag

Patientens tillstånd är stabilt och han eller hon har inga störningar i de grundläggande livsfunktionerna, men den prehospitala akutsjukvården bör göra en bedömning av behovet av vård.

Detta är inte ett brådskande uppdrag för den prehospitala akutsjukvården. Man strävar efter att nå patienten inom två timmar efter att ha nödsamtalet mottagits. Körningen utförs inte som en larmkörning.

Nödmeddelandet leder inte till ett prehospitalt akutsjukvårdsuppdrag

Ett nödmeddelande leder inte alltid till ett prehospitalt akutvårdsuppdrag. Detta kan till exempel vara fallet när patientens tillstånd är stabilt, patienten har ingen störning i de grundläggande livsfunktionerna och kan på egen hand åka till närmaste jour för en bedömning av behovet av vård.

riskbedömning; skyndsamhet; nödnumret; akutsjukvården; larm; nödsituation; behov av hjälp

Kyllä

Uppdaterad  15.6.2022