Den prehospitala akutsjukvården transporterar patienten till vårdenheten för fortsatt vård

I en situation där patienten ska transporteras, transporterar ambulansen patienten till en lämplig vårdenhet för fortsatt vård.

Akutvårdens bedömning av behovet av vård vägleder patienten till fortsatta vård. Om patientens tillstånd kräver vård och övervakning under resan, transporteras han eller hon till enheten för fortsatt vård med ambulans.

Transportkoder och reserveringsgrader

Enheterna meddelar nödcentralen sin transportkod och reserveringsgrad. Transportkoden är till nytta för kvalitetskontrollen och utvecklingen av nödcentralen och den prehospitala akutsjukvården. Transportkoden grundar sig på primärsymtomen eller på skadans/olyckans händelse- eller begynnelsemekanism. Med hjälp av reserveringsgraden kan nödcentralen prioritera enheternas användbarhet för överlappande transportuppdrag.

Haitarin otsikkotaso3

A-reserveringsgrad

Patientens tillstånd är instabilt trots den prehospitala akutsjukvården och patienten kräver kontinuerlig övervakning och snabb transport till sjukhusvård. Prehospitala akutsjukvårdsenheten kan inte larmas för andra uppdrag.

B-reserveringsgrad

Patienten kräver snabb transport till sjukhusvård och störningen i de grundläggande livsfunktionerna är på risknivå. Den prehospitala akutsjukvårdsenheten kan i specialfall användas för att undersöka ett uppdrag med hög risk på samma transportväg. Då kan den ena av enhetens förstavårdare gå och göra en situationsbedömning. Enheten kan dock inte ta vårdansvaret för uppdraget.

C-reserveringsgrad

Patientens tillstånd är stabilt men kräver övervakning. Enheten kan larmas för uppdrag i prioritetsklass A eller B, om den är den närmaste/lämpligaste enheten.

D-reserveringsgrad

Patientens tillstånd är stabilt och kräver inte kontinuerlig övervakning. Enheten kan larmas för uppdrag i prioritetsklass A eller B, och vid behov kan patienten som transporteras bli och vänta ensam i enheten.

akutsjukvården; reserveringsgrad; transportkod; ambulanssen; transportering; akutsjukvårdesenheten

Kyllä

Uppdaterad  16.6.2022